Γεωγραφία των μεταφορών και εφοδιασμού πόρων στην αντιμετώπιση κρίσεων: δημιουργία και σχεδιασμός μοντέλου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Γεωγραφία των μεταφορών και εφοδιασμού πόρων στην αντιμετώπιση κρίσεων: δημιουργία και σχεδιασμός μοντέλου

Μπάκας, Ορέστης

Η πτυχιακή εργασία με τίτλο «Γεωγραφία μεταφορών και αποθήκευσης πόρων στην αντιμετώπιση κρίσεων. Δημιουργία και σχεδιασμός μοντέλου» εκπονήθηκε με σκοπό να παρουσιάσει ένα μοντέλο που θα αποτελεί εργαλείο στα χέρια ενός ανθρώπου, υπεύθυνου για την αντιμετώπιση κρίσεων μέσω του καλύτερου συντονισμού πόρων. Στην προσπάθεια αυτή γίνεται αρχικά μια αναφορά στις φυσικές καταστροφές που επιφέρουν την κρίση, στα στάδια της διαχείρισης κρίσεων, για να καταλήξουμε στο χαοτικό μοντέλο πολιτικής προστασίας της Ελλάδας. Το περασμένο καλοκαίρι το Πυροσβεστικό Σώμα, η πολιτική προστασία και όλοι οι εμπλεκόμενοι, στην αντιμετώπιση κρίσεων, φορείς παρουσιάστηκαν ανέτοιμοι να διαχειριστούν την κατάσταση που επέφεραν οι καταστροφικές πυρκαγιές. Πέρα από τα προβλήματα που φανερώθηκαν από τα στάδια της πρόληψης και ετοιμότητας του μηχανισμού πολιτικής προστασίας, σοβαρές ελλείψεις στο κομμάτι της άμεσης αντιμετώπισης οδήγησαν στην μεγάλη καθυστέρηση της επίλυσης της κρίσης. Τα προβλήματα είχαν να κάνουν με την έλλειψη συντονισμού, διάθεση πληροφοριών μεταξύ των διαφορετικών φορέων, την άγνοια των διατιθέμενων αλλά και ικανών, για επιχειρήσεις, πόρων και η μη σωστή αξιοποίηση των προσφερόμενων δεδομένων. Στην προσπάθεια δημιουργίας ενός μοντέλου, που θα μπορεί να δώσει και λύσεις στα προβλήματα που παρουσίασε ο κρατικός μηχανισμός κατά το περσινό καλοκαίρι, προτείνεται αρχικά η κεντρικοποίηση των φορέων, ώστε να μην χρειάζεται η πληροφορία να διασπάται, η εντατική χρήση των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών, για να μπορούμε να εξάγουμε συμπεράσματα από πρωτογενή δεδομένα (π.χ. πιθανή εξάπλωση μιας πυρκαγιάς) και η λογική της διαχείρισης αποθεμάτων, ώστε να επιτυγχάνεται η κλιμάκωση των επιχειρήσεων.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Crisis management
Μεταφορές
Transportation
Εφοδιαστική
Φυσικές καταστροφές
Natural disasters
Διαχείριση κρίσεων
Logistics

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2008-11-07


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.