Οι αποφάσεις γονιμότητας των γυναικών κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2011 (EN)
Οι αποφάσεις γονιμότητας των γυναικών κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης

Τσιβίκη, Ροδόπη

Στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα η γυναίκα έχει αποκτήσει δικαιώματα και έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει δικές της αποφάσεις σε όλους τους τομείς της ζωής της. Συγκεκριμένα, είναι σε θέση να συναποφασίζει για θέματα όπως η γονιμότητα. Σκοπός της συγκεκριμένης πτυχιακής μελέτης είναι ο προσδιορισμός και η ερμηνεία των παραγόντων που επηρεάζουν τις αποφάσεις γονιμότητας των γυναικών. Ειδικότερα, να ερευνηθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν τον αριθμό των παιδιών μιας οικογένειας, τον επιθυμητό αριθμό παιδιών, την ηλικία γάμου που θεωρεί η γυναίκα καταλληλότερη και την πιθανότητα μη απόκτησης παιδιών λόγω αλλαγής τρόπου ζωής των γυναικών. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2011. Χρησιμοποιήθηκαν για το σκοπό αυτό, διαστρωματικά δεδομένα που συλλέχθηκαν με τη μέθοδο των ερωτηματολογίων. Ο αριθμός των παρατηρήσεων ανέρχεται σε 150 νοικοκυριά. Η χρήση αυτής της μεθόδου κατέληξε σε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Τα εμπειρικά αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι οι αποφάσεις γονιμότητας της γυναίκας επηρεάζονται από την ηλικία, το επίπεδο εκπαίδευσης, το μηνιαίο ατομικό εισόδημα, το οικογενειακό εισόδημα, τις ώρες εργασίας, το επάγγελμα και τα εισοδήματα από άλλες πηγές που διαθέτει η γυναίκα.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Γονιμότητα - Ελλάδα
Fertility - Greece
Οικονομική κρίση - Ελλάδα
Financial crises - Greece

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2011-07-18


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)