Αξιολόγηση της ακρίβειας του διατροφικού δείκτη MedDietScore στη διάγνωση του καρκίνου του πεπτικού συστήματος: μελέτη ασθενών-μαρτύρων

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
Αξιολόγηση της ακρίβειας του διατροφικού δείκτη MedDietScore στη διάγνωση του καρκίνου του πεπτικού συστήματος: μελέτη ασθενών-μαρτύρων

Τσάκου, Ευαγγελία

Διερευνάται το κατά πόσο ο διατροφικός δείκτης MedDietScore, ο οποιός δείχνει προσκόλληση στη Μεσογειακή Διατροφή, μπορεί να προβλέψει τη πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου του πεπτικού σωλήνα. Πρόκειται για μία αναδρομική μελέτη ασθενών-μαρτύρων στην οποία συμμετείχαν 128 άτομα, 64 ασθενείς και 64 υγιείς. Χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο το οποίο συμπληρώθηκε από τους συμμετέχοντες και των δύο ομάδων και περιείχε ερωτήσεις σχετικά με βιοχημικούς δείκτες, δημογραφικά στοιχεία, κάπνισμα, διατροφικές συνήθειες, ψυχολογική αξιολόγηση, κλινικό ιστορικό και εργαστηριακά στοιχεία. Οι διατροφικές συνήθειες αξιολογήθηκαν μέσω του ημι-ποσοτικοποιημένου ερωτηματολογίου συχνότητας κατανάλωσης τροφίμων MedDietScore το οποίο περιέχει 11 ομάδες τροφίμων και παίρνει τιμές απο 0 εώς 55. Από τη στατιστική ανάλυση προέκυψε ότι στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες ασθενών και μαρτύρων υπάρχει στη κατανάλωση μη επεξεργασμένων δημητριακών, πατάτας, λαχανικών, κόκκινου κρέατος και παραγώγων του, πουλερικών, γαλακτοκομικών προϊόντων και αλκοολούχων ποτών( P<0,05). Η μέση τιμή του διατροφικού σκορ στους ασθενείς βρέθηκε 28,65±3,369(52,09% του σκορ) και η μέση τιμή του σκορ στους υγιείς 31,02±3,99(56,4% του σκορ) με τη διαφορά αυτή να είναι στατιστικά σημαντική. Η λογαριθμιστική παλινδρόμηση για τη ποσοτικοποίηση της σχέσης ανάμεσα στο διατροφικό δείκτη και το καρκίνο του πεπτικού έδειξε ότι αύξηση του MedDietScore κατά 1 μονάδα μειώνει τη πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου του πεπτικού σωλήνα κατά 17% λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία, το φύλο και το δείκτη μάζας σώματος( 95% διάστημα εμπιστοσύνης 0,743-0,926).Συνεπώς, ο δείκτης MedDietScore, πέρα από τα καρδιαγγειακά νοσήματα, μπορεί να προβλέψει την εμφάνιση καρκίνου του πεπτικού.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Cancer - Nutritional aspects
Diseases - Nutritional aspects
Μεσογειακή δίαιτα
Καρκίνος - Διαιτολογικές απόψεις
Mediterranean diet
Ασθένειες - Διαιτολογικές απόψεις
Diet in disease

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2009-05-27


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)