Πολιτικές διαχείρισης διασυνοριακών λεκανών απορροής: η περίπτωση της Ελλάδας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Πολιτικές διαχείρισης διασυνοριακών λεκανών απορροής: η περίπτωση της Ελλάδας

Λαζαρίδης, Κωνσταντίνος Δ.

Το 50% περίπου των λεκανών απορροής των ποταμών παγκοσμίως σήμερα είναι διακρατικές και σ΄ αυτές κατοικεί περισσότερο από το 40% του πληθυσμού της γης. Το γεγονός αυτό καθιστά τις λεκάνες αυτές χώρους συγκρούσεων αλλά και συνεργασίας για την χρήση των υδατικών πόρων.Από την αρχαιότητα ακόμη έχουμε τις πρώτες συμφωνίες για τη διευθέτηση προβλημάτων σχετικών με τις χρήσεις του νερού. Από τις αρχές ωστόσο του προηγούμενου αιώνα αρχίζει η ανάπτυξη του νομικού πλαισίου που κατέληξε στη διαμόρφωση του Δικαίου των Ποταμών. Η αποδοχή της έννοιας της λεκάνης απορροής οδήγησε στην αλλαγή της θεώρησης των ποταμών ως αυτόνομων μονάδων, δίνοντας ευρύτερη διάσταση στην αντιμετώπιση των σχετικών προβλημάτων. Αποτέλεσμα της βασικής αυτής μεταβολής σε συνδυασμό με την αλλαγή του γενικότερου κλίματος στις διεθνείς σχέσεις μετά το 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο και την εμφάνιση σοβαρών περιβαλλοντικών προβλημάτων εξ΄ αιτίας της βιομηχανικής ανάπτυξης, ήταν η παραγωγή μεγάλου αριθμού διμερών συμφωνιών και συγχρόνως η διαμόρφωση διεθνών συμβάσεων που κύριο χαρακτηριστικό τουςείναι το ότι η λεκάνη αντιμετωπίζεται ως σύνολο και επομένως η διαχείρισή της γίνεται στα πλαίσια διακρατικής συνεργασίας.Η χώρα μας, ευρισκόμενη σε μειονεκτική θέση στα κατάντη των διακρατικών ποταμών της Βορείου Ελλάδας, επιδίωξε μέσα στο δυσμενές μετεμφυλιακό πολιτικό κλίμα να συνάψει συμφωνίες με τους βόρειους γείτονές της σχετικά με τη χρήση των διακρατικών υδατικών πόρων. Η προσπάθεια αυτή συνάντησε, λόγω του γενικότερου πολιτικού κλίματος αλλά και της έλλειψης διάθεσης από την πλευρά των γειτόνων για παραχώρηση της «κυριαρχίας» τους, ιδιαίτερες δυσκολίες και απαιτήθηκαν πολύχρονες και επίπονες διαπραγματεύσεις για την υπογραφή συμφωνιών. Χαρακτηριστικό των συμφωνιών αυτών, ακόμη και της πιο πρόσφατης για το Νέστο, είναι ότι δεν ενσωματώνουν τις σύγχρονες τάσεις για την αντιμετώπιση της λεκάνης ως συνόλου και επομένως την κατάρτιση κοινών σχεδίων διαχείρισης. Οι συμφωνίες συναντούν επίσης δυσκολίες στην εφαρμογή τους λόγω ασαφειών και παραλείψεων που καλούνται να επιλύσουν μικτές επιτροπές. Ως αποτέλεσμα βέβαια έχουμε ουσιαστικά τη μη εφαρμογή τους σε σχέση κυρίως με τις ρυθμίσεις που αφορούν την ποιότητα του νερού.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Γεωλογία
Geology
Geology - Greece
Stratigraphic
Γεωλογία - Ελλάδα
Στρωματογραφική
Λεκάνες απορροής - Ελλάδα
Watersheds - Greece

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2005-09


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.