Η επίδραση της πρόσληψης καφείνης στην ισορροπία υγρών σε νεαρούς υγιείς εθελοντες

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2011 (EN)
Η επίδραση της πρόσληψης καφείνης στην ισορροπία υγρών σε νεαρούς υγιείς εθελοντες

Χριστοφοράκη, Μαρία

Η καφεΐνη, μαζί με τη θεοφυλλίνη και τη θεοβρωμίνη, αποτελούν τις μεθυλοξανθίνες, μια χημική ομάδα ουσιών οι οποίες ανήκουν στα αλκαλοειδή. Οι μηχανισμοί δράσης της καφεΐνης είναι η μετατόπιση του εξωκυτταρικού ασβεστίου, η αύξηση της κυκλικής μονοφωσφορικής αδενοσίνης (cAMP) και της κυκλικής μονοφωσφορικής γουανοσίνης (cGMP), που προκαλούνται από την αναστολή της φωσφοδιεστεράσης, και ο αποκλεισμός των υποδοχέων της αδενοσίνης. Αυτές με τις σειρά τους επιδρούν σε πολλά συστήματα του ανθρώπινου οργανισμού, όπως το καρδιαγγειακό, το αναπνευστικό και το κεντρικό νευρικό σύστημα. Επιπλέον παρατηρείται η επίδραση της στην αθλητική απόδοση και αντοχή. ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να ερευνήσει την επίδραση της κατανάλωσης καφεΐνης σε ποσότητα 3mg/kg και 6mg/kg σωματικού βάρους, με τη μορφή καφέ, στην ισορροπία υγρών σε υγιείς άντρες εθελοντές, οι οποίοι ήταν συστηματικοί καταναλωτές καφέ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: 8 υγιείς, ενήλικοι άνδρες εθελοντές (Ηλικία: 27±5, Σωματικό Βάρος: 89± 17,6 kg, Ύψος: 178±3 cm και BMI: 28,1±5,6 kg/m2) προσήλθαν στο εργαστήριο 3 φορές όπου μαζί με πρωινό κατανάλωσαν και 200ml ροφήματος το οποίο είτε περιείχε 3mg/kg καφεΐνη, είτε 6 mg/kg, είτε νερό σε κάθε ξεχωριστή συνεδρία. Έπειτα από εκείνη τη στιγμή ακολουθούσε συλλογή δείγματος ούρων κάθε 60λεπτά για τις επόμενες 3ώρες. Οι εθελοντές ήταν συστηματικοί καταναλωτές καφέ, ενώ για τις ανάγκες της έρευνας τους ζητήθηκε να απέχουν από τρόφιμα και ποτέ που περιείχαν καφεΐνη ή άλλες μεθυλοξανθίνες για ένα 24ωρο πριν το πείραμα. Όλες οι συνεδρίες πραγματοποιήθηκαν στις 9:00 το πρωί κατά διπλά- τυφλό και διασταυρούμενο τρόπο, με τουλάχιστον 5 ημερών διάστημα μεταξύ των συνεδριών. Για την αξιολόγηση της κατάστασης υδάτωσης μετρήθηκαν το χρώμα, το ειδικό βάρος, ο όγκος και η ροή των ούρων ανά λεπτό σε 4 χρονικές στιγμές, δηλαδή στο 0, στα 60 ,στα 120 και στα 180 λεπτά. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Μέσα από τις μεταβλητές που μελετήσαμε δεν προέκυψε καμία στατιστικά σημαντική διαφορά και συσχέτιση μεταξύ της καφεΐνης 3mg/kg, της καφεΐνης 6 mg/kg και του νερού. Αναλυτικά τα αποτελέσματα του χρώματος των ούρων ήταν Water: 0:4,6±1 και AVG:4,7±1,4 Caffeine3mg/kg: 0: 4,7±1 και AVG: 4,4±1 και Caffeine 6mg/kg: 0: 6,0±0 AVG: 5,3±1. Τα αποτελέσματα για το ειδικό βάρος των ούρων είναι : Water: 0: 1,024±0,000 και AVG: 1,013±0,004, Caffeine3mg/kg: 0: 1,022±0,003 και AVG: 1,014±0,007, Caffeine 6mg/kg: 0: 1,020±0,011 και AVG: 1,012±0,007. Όσον αφορά στον όγκο των ούρων τα αποτελέσματα ήταν τα εξής: Water: 0: 19±38 ml και AVG: 124,8±74,9 ml, Caffeine3mg/kg: 0: 36±42 ml και AVG: 128,8±100,9 ml, Caffeine 6mg/kg: 0: 66±85 ml και AVG: 204,4±147,7 ml. Τέλος, τα αποτελέσματα για την ροή ούρων ανά λεπτό είναι : Water: 0: 0,3±0,6 και AVG: 2,1±1,2, Caffeine3mg/kg: 0: 0,6±0,7 και AVG: 2,2±1,7 και Caffeine 6mg/kg: 0: 1,1±1,4 και AVG: 2,4±2,5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Διαπιστώθηκε ότι η πρόσληψη καφεΐνης είτε σε ποσότητα 3mg/kg είτε σε ποσότητα 6mg/kg σωματικού βάρους, με τη μορφή καφέ, από άτομα τα οποία ήταν συστηματικοί καταναλωτές δεν φαίνεται να παρουσιάζει καμία επίδραση στην ισορροπία υγρών σε κατάσταση ηρεμίας.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Αφυδάτωση
Καφεΐνη - Υγιειονολογικές απόψεις
Καφές - Υγιειονολογικές απόψεις
Coffee - Health aspects
Dehydration
Caffeine - Health aspects

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2011-11-04


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)