Επίπεδα αντιπονεκτίνης σε τελειόμηνα και πρόωρα νεογέννητα βρέφη σακχαρωδιαβητικών μητερών: συσχέτιση με ανθρωπομετρικές παραμέτρους

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Επίπεδα αντιπονεκτίνης σε τελειόμηνα και πρόωρα νεογέννητα βρέφη σακχαρωδιαβητικών μητερών: συσχέτιση με ανθρωπομετρικές παραμέτρους

Βάϊα, Ράρρα

Εισαγωγή: Οι κυριότερες δράσεις της αντιπονεκίνης στους ενήλικες είναι εν μέρει γνωστές. Οι έρευνες όμως για τις ορμόνες αυτές σε νεογνά και ειδικότερα σε βρέφη μητέρων με διαβήτη κύησης είναι ελάχιστες. Σκοπός: Η μελέτη σχεδιάστηκε για να υπολογίσει τα επίπεδα της αντιπονεκτίνης και τη συσχέτιση αυτών με ανθρωπομετρικές και ορισμένες βιοχημικές παραμέτρους των βρεφών καθώς και τη συσχέτιση μεταξύ γρελίνης και αντιπονεκτίνης στην ιδιαίτερη αυτή πληθυσμιακή ομάδα. Υλικό: Μελετήθηκαν 70 νεογνά που γεννήθηκαν στο μαιευτήριο «Έλενα Βενιζέλου» με κοινό τους χαρακτηριστικό ότι οι μητέρες τους έπασχαν από σακχαρώδη διαβήτη κύησης. Το σύνολο των βρεφών διαχωρίστηκε σε πρόωρα και τελειόμηνα. Μέθοδος: Στα βρέφη έγινε αιμοληψία κατά τις 3 πρώτες μέρες της ζωής και οι ορμόνες μετρήθηκαν με ραδιοανοσολογική μέθοδο (RIA). Οι βιοχημικές παράμετροι υπολογίστηκαν με τις γνωστές μεθόδους που ισχύουν σήμερα. Αποτελέσματα: Παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά βάρους, μήκους, ΒΜΙ και περιμέτρου κεφαλής όσον αφορά στις ανθρωπομετρικές παραμέτρους και στα επίπεδα γλυκόζης της πρώτης και δεύτερης μέρας μεταξύ των τελειόμηνων και των πρόωρων όσον αφορά στις βιοχημικές παραμέτρους. Η αντιπονεκτίνη δεν φάνηκε να διαφέρει σε τιμές ανάμεσα στα πρόωρα και στα τελειόμηνα και δεν βρέθηκε φυλετικός διμορφισμός. Η αντιπονεκτίνη σχετίστηκε αρνητικά με το ΒΜΙ, το βάρος γέννησης και την περίμετρο κεφαλής στα πρόωρα. Θετική συσχέτιση παρατηρήθηκε με το βάρος, το μήκος και την περίμετρο κεφαλής στα τελειόμηνα. Από τις βιοχημικές παραμέτρους βρέθηκε να σχετίζεται αρνητικά με την ολική χοληστερόλη. Μεταξύ γρελίνης και αντιπονεκτίνης βρέθηκε ήπια μεν, στατιστικά σημαντική συσχέτιση δε. Συμπεράσματα: Μερικά από τα συμπεράσματά μας συμφωνούν με τη βιβλιογραφία και μερικά αντιτίθενται. Είναι πολύ πιθανόν οι συσχετίσεις που βρέθηκαν, θετικές ή αρνητικές, να ερμηνεύουν μηχανισμούς άμυνας του νεογνού για την αντιμετώπιση μιας κατάστασης έντονου στρες όπως είναι ο τοκετός ή/και για την αντιμετώπιση της υπερινσουλιναιμίας λόγω διαβήτη κύησης της μητέρας. Σημαντική είναι η θετική συσχέτιση που βρέθηκε μεταξύ γρελίνης και αντιπονεκτίνης και δεν έχει ξαναμελετηθεί στη βιβλιογραφία για αυτή την ομάδα βρεφών.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Βρέφη - Φυσιολογικές απόψεις
Infants - Physiological aspects
Diabetes - Complications - Infants
Διαβήτης - Επιπλοκές και επακόλουθα - Βρέφη
Αντιπονεκτίνη
Adiponectin

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2007-10-18


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.