Η επίδραση βραχυπρόσθεσμου ενεργειακού ελλείμματος 500 kcal από άσκηση ή δίαιτα ή συνδυασμό αυτών στη μεταγευματική υπερτριγλυκεριδαιμία υγιών γυναικών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Η επίδραση βραχυπρόσθεσμου ενεργειακού ελλείμματος 500 kcal από άσκηση ή δίαιτα ή συνδυασμό αυτών στη μεταγευματική υπερτριγλυκεριδαιμία υγιών γυναικών

Χριστοδούλου, Νεκτάριος

Η μεταγευματική υπερτριγλυκεριδαιμία αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα κινδύνου για την εμφάνιση αθηροσκλήρωσης. Υπάρχουν λίγες πληροφορίες για την επίδραση συγκεκριμένου ενεργειακού ελλείμματος από άσκηση ,συνδυασμό άσκησης και δίαιτας, δίαιτα σε υγιείς, νέες γυναίκες στη μεταγευματική υπερτριγλυκεριδαιμία. Σκοπός Να βρεθεί τυχόν επίδραση της άσκησης, της δίαιτας και του συνδυασμού αυτών στη μεταγευματική υπερτριγλυκεριδαιμία σε υγιείς, νέες γυναίκες. Μεθοδολογία 6 υγιείς, νέες, αδύνατες γυναίκες πραγματοποίησαν δοκιμασία ανοχής λίπους 12 ώρες μετά από τέσσερεις παρεμβάσεις με τυχαία σειρά: α. άσκηση μέτριας έντασης ( 60% VO2peak) ενεργειακού ελλείμματος 500 kcal β. συνδυασμό άσκησης χαμηλής έντασης ( 30% VO2peak) και δίαιτας ενεργειακού ελλείμματος 500 kcal γ. δίαιτα ενεργειακού ελλείμματος 500 kcal δ. παρέμβαση ελέγχου. Δείγματα αίματος ελήφθησαν σε φάση νηστείας και για 6 ώρες μεταγευματικά. Αποτελέσματα Το ενεργειακό έλλειμμα 500 kcal από άσκηση μείωσε τα επίπεδα τριγλυκεριδίων νηστείας και μεταγευματικά. Μειώθηκε κατά 23,4% η μεταγευματική απόκριση των τριγλυκεριδίων και κατά 26,4% η κορύφωση της συγκέντρωσης των τριγλυκεριδίων σε σύγκριση με τη δοκιμασία ελέγχου(p<0.05). Ο συνδυασμός άσκησης χαμηλής έντασης και δίαιτας μείωσε τα επίπεδα τριγλυκεριδίων στη φάση νηστείας(p<0.05), ενώ μεταγευματικά είχε την τάση για στατιστική διαφορά από τη δοκιμασία ελέγχου (p=0,133). Η παρέμβαση της δίαιτας δεν μείωσε τη συγκέντρωση των τριγλυκεριδίων σε σχέση με τη δοκιμασία ελ’εγχου (p>0.05). Συμπέρασμα Βραχυπρόθεσμο ενεργειακό έλλειμμα 500 kcal από άσκηση μέτριας έντασης 12 ώρες πριν τη λήψη γεύματος πλούσιου σε λίπος από νέες, υγιείς, νορμολιπιδαιμικές γυναίκες, μειώνει τη μεταγευματική υπερτριγλυκεριδαιμία. Ο συνδυασμός άσκησης χαμηλής έντασης και δίαιτας τείνει να προκαλέσει στατιστικά σημαντική μείωση στη μεταγευματική υπερτριγλυκεριδαιμία.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Energy deficit
Diet
Women - Nutrition
Γυναίκες - Διατροφή
Ενεργειακό έλλειμμα
Δίαιτα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2007-11-30


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.