Πράσινη ανάπτυξη και επενδύσεις Α.Π.Ε. στη νησιωτική περιφέρεια: η περίπτωση της περιφέρειας του Βορείου Αιγαίου

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2012 (EN)
Πράσινη ανάπτυξη και επενδύσεις Α.Π.Ε. στη νησιωτική περιφέρεια: η περίπτωση της περιφέρειας του Βορείου Αιγαίου

Κατσούλα, Αθανασία

Η Ελλάδα με το ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον βρίσκεται στις πρώτες θέσεις των χωρών που μπορούν να παράγουν ενέργεια από φιλικότερες προς το περιβάλλον πηγές, αξιοποιώντας τον εγχώριο φυσικό πλούτο και προσανατολίζοντας την οικονομία προς τις πράσινες επενδύσεις. Ειδικότερα, στα νησιά πρέπει να γίνει απεξάρτηση από τη χρήση πετρελαίου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ οι επενδύσεις των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στις νησιωτικές περιοχές, αποτελούν μονόδρομο για τη βιώσιμη ανάπτυξή τους. Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας, αποτελεί η συμβολή των επενδύσεων ΑΠΕ στη περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου για την ενεργειακή τους αυτονομία, ενώ γίνεται μια προσπάθεια διερεύνησης αν οι επενδύσεις των ΑΠΕ συμβάλλουν στην πράσινη ανάπτυξη της συγκεκριμένης περιφέρειας. Για το λόγο αυτό, πραγματοποιήθηκε έρευνα, σε δείγμα 430 κατοίκων των νησιών του Βορείου Αιγαίου. Επιπλέον, παρουσιάσθηκαν οι σπουδαιότερες απόψεις των κατοίκων για τις επενδύσεις, τους παράγοντες που επηρεάζουν την εφαρμογή των ΑΠΕ, ενώ από την εμπειρική ανάλυση που ακολούθησε, προέκυψε ότι το εισόδημα, το μορφωτικό επίπεδο, η ηλικία, οι γνώσεις για την πράσινη ανάπτυξη αποτελούν τους παράγοντες που επηρεάζουν τις επενδύσεις των ΑΠΕ. Σύμφωνα με τους κατοίκους, η πεποίθησή τους ότι οι ΑΠΕ αποτελούν το ενεργειακό μέλλον της χώρας, οδηγεί στην άποψη ότι συμβάλλουν στην ενεργειακή αυτονομία των νησιών (R2 = 28,5%). Τέλος, οι περισσότεροι κάτοικοι της περιφέρειας του Βορείου Αιγαίου αναγνωρίζουν τον όρο ΑΠΕ (R2 = 27%), ενώ θεωρούν ότι οι επενδύσεις των ΑΠΕ μπορούν να συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη του τόπου τους (R2 = 29,5%).

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Βόρειο
πράσινη ανάπτυξη
Βόρειο Αιγαίο
Renewable energy sources - Greece - Aegean
Οικολογία - Ελλάδα - Αιγαίο
Ecology - Greece - Aegean
Energy conservation
επενδύσε ις ΑΠΕ
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας - Ελλάδα - Αιγαίο
δειγματοληπτική έρευνα
North
Ενέργεια - Εξοικονόμηση
λογιστική παλινδρόμηση

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2012-08-07


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)