Επίδραση του ηχητικού περιβάλλοντος στην ενεργειακή πρόσληψη υγιών ανδρών

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2012 (EN)
Επίδραση του ηχητικού περιβάλλοντος στην ενεργειακή πρόσληψη υγιών ανδρών

Μαμαλάκη, Ειρήνη

Υπόβαθρο: Οι μελέτες που ερευνούν την επίδραση του ηχητικού περιβάλλοντος στην ενεργειακή πρόσληψη των ατόμων είναι περιορισμένες. Όμως, το ηχητικό περιβάλλον είναι από τους σημαντικότερους περιβαλλοντικούς παράγοντες που επιδρούν στη διαιτητική πρόσληψη και αξίζει να μελετηθεί. Σκοπός: Η αξιολόγηση της επίδρασης μουσικής διαφορετικής έντασης στη διαιτητική πρόσληψη υγιών ανδρών. Μεθοδολογία: Διασταυρούμενη και τυχαιοποιημένη μελέτη, στην οποία συμμετείχαν 20 υγιείς εθελοντές. Αξιολογήθηκε η διαιτητική τους πρόσληψη κατά τη διάρκεια ad libitum γεύματος, το οποίο καταγράφηκε, ενώ ακουγόταν μουσική 60 dB, 90 dB ή χωρίς μουσική (control). Επίσης, καταγράφηκε η διαιτητική πρόσληψη στο υπόλοιπο της μέρας (μετά το ad libitum γεύμα) καθώς και την προηγούμενη μέρα των δοκιμασιών. Τα διατροφικά δεδομένα αναλύθηκαν ως προς τη σύσταση και τα μακρο- θρεπτικά τους συστατικά. Αποτελέσματα: Η ενεργειακή πρόσληψη των εθελοντών δεν βρέθηκε να διαφέρει στατιστικά σημαντικά μεταξύ των τριών δοκιμασιών (p=0,911). Τα αποτελέσματα δε διέφεραν ακόμα και όταν έγινε έλεγχος για πιθανούς συγχυτικούς παράγοντες. Επίσης, η ενεργειακή πρόσληψη στο υπόλοιπο της μέρας δε βρέθηκε να διαφέρει μεταξύ των τριών δοκιμασιών (p=0,751). Όταν, όμως, αναλύθηκαν τα δεδομένα ανά σερβίρισμα, ενώ στο πρώτο σερβίρισμα δε φάνηκε να υπάρχει κάποια διαφορά στην ποσότητα φαγητού ανάμεσα στις τρεις δοκιμασίες, στο δεύτερο σερβίρισμα υπάρχει μία οριακά στατιστικά σημαντικά διαφορά ανάμεσα στις τρεις δοκιμασίες, όταν λαμβάνεται υπ' όψιν ως συγχυτικός παράγοντας το πώς αξιολόγησαν οι εθελοντές την ένταση της μουσικής (p=0,178). Επίλογος: Συμπερασματικά, δε φάνηκε να διαφοροποιείται η ενεργειακή πρόσληψη ως αποτέλεσμα έκθεσης σε μουσική διαφορετικής έντασης. Όμως, αξίζει να γίνουν περισσότερες μελέτες ώστε να διερευνηθεί περαιτέρω αυτή η σχέση καθώς και το αν θα αλλάξουν τα αποτελέσματα με μουσική διαφορετικού είδους ή πώς θα συμπεριφερθούν διαφορετικές ομάδες πληθυσμού.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Sound - Physiological aspects
Men - Nutrition
Άνδρες - Διατροφή
Ήχος - Φυσιολογικές απόψεις

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2012-07-19


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)