Εκτίμηση επικινδυνότητας της παράκτιας ζώνης του Νομού Ηλείας στα θαλάσσια κύματα βαρύτητας (Τσουνάμι)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Εκτίμηση επικινδυνότητας της παράκτιας ζώνης του Νομού Ηλείας στα θαλάσσια κύματα βαρύτητας (Τσουνάμι)

Ζαφειρίου, Σωτηρία

Οι φυσικές καταστροφές ήταν και θα είναι πάντα κομμάτι της καθημερινότητας του ανθρώπου. Η ανάγκη για την μελέτη και την κατανόηση και κυρίως την πρόβλεψη και την αντιμετώπιση των φαινομένων είναι επιτακτική κυρίως σε περιοχές του πλανήτη οι οποίες έχουν πληγεί από καταστροφές μεγάλης εμβέλειας στο μακρινό η κοντινό παρελθόν. Η μελέτη αυτή εστιάζει σε περιοχές του ελληνικού χώρου οι οποίες είναι πολύ εκτεθειμένες σε διάφορες μορφές φυσικών κινδύνων εξαιτίας της γεωτεκτονικής τους θέσης και της μορφολογίας του αναγλύφου. Ένας από αυτούς ο οποίος βασίζεται σε ιστορικά δείγματα και μελέτες είναι η εκδήλωση κυμάτων βαρύτητας η αλλιώς τσουνάμι .Ο νομός Ηλείας έχοντας μια χαμηλή παράκτια περιοχή ήπιας μορφολογίας και μεγάλη σε έκταση ,είναι εκτεθειμένος σε φαινόμενα ανύψωσης της θαλάσσιας στάθμης καθώς επίσης και σε τσουνάμι . Υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι οι οποίοι καθιστούν την έρευνα της περιοχής απαραίτητη καθώς οι επιπτώσεις που δύναται να έχει το γεγονός στους βασικούς πυλώνες της οικονομίας και στην αστική και κοινωνική πραγματικότητα της περιοχής είναι αξιοπρόσεχτες. Για τους σκοπούς της εργασίας δημιουργήθηκε μια ψηφιακή βάση δεδομένων σε περιβάλλον ΣΓΠ και εκτιμήθηκαν με βάση τα επίπεδα σημαντικότητας οι εκτάσεις των χρήσεις γης και του αστικού ιστού που καταλαμβάνουν την χαμηλή παράκτια ζώνη που ενδεχομένως θα πληγούν από την κατάλυση του θαλάσσιου κύματος βαρύτητας. Μετά από ανάλυση των αποτελεσμάτων των παραπάνω με κοινό παρονομαστή την κοινωνικοοικονομική εξέλιξη του νομού ,δημιουργήθηκαν ορισμένες μελλοντικές προτάσεις οι οποίες έχουν σκοπό την μετρίαση των αρνητικών αποτελεσμάτων τέτοιων φυσικών καταστροφικών γεγονότων όπως τα θαλάσσια κύματα βαρύτητας , στην περιοχή της Ηλείας.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Tsunamis - Greece - Eleia (Nome)
Διαχείριση κινδύνου
Φυσικές καταστροφές - Εκτίμηση κινδύνου
Natural disasters - Risk assessment
Risk management
Τσουνάμι - Ελλάδα - Ηλεία (Νομός)

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2012-03-23


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.