Σχεδιασμός, ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού (λογισμικού) υλικού μέσω Η/Υ: Μια στρατηγική για την επίτευξη της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των μαθητών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Σχεδιασμός, ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού (λογισμικού) υλικού μέσω Η/Υ: Μια στρατηγική για την επίτευξη της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των μαθητών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Λούντζη, Μαρία

Η παρούσα διδακτορική διατριβή αφορά στη διαδικασία ανάπτυξης, εφαρμογής και αξιολόγησης της εκπαιδευτικής λογισμικής εφαρμογής «Το σπίτι ως πηγή ρύπανσης».Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό λογισμικό σχεδιάστηκε για την υποστήριξη της διδασκαλίας περιβαλλοντικών θεμάτων, εμπλουτίζοντας παράλληλα το παιδαγωγικό υλικό που χρησιμοποιείται στο πλαίσιο της διεξαγωγής προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Ως εκπαιδευτικό λογισμικό υλικό, στοχεύει στην αλληλεπιδραστική σχέση μεταξύ του χρήστη και του εργαλείου, ώστε το υποκείμενο να λαμβάνει μέρος σε μια διαδικασία αλληλεπίδρασης, η οποία παροτρύνει στην ενεργό συμμετοχή του κατά τη διδακτική πράξη. Το εκπαιδευτικό λογισμικό υλοποιήθηκε με το πρόγραμμα Dreamweaver MX καθώς και με χρήση pure HTML Script Language. Η θεματολογία του εκπαιδευτικού λογισμικού διαρθρώνεται σε πέντε βασικές ενότητες, Νερό, Ενέργεια, Ατμοσφαιρική Ρύπανση, Απορρίμματα και Βιοποικιλότητα, ενώ η κάθε ενότητα του εκπαιδευτικού λογισμικού περιλαμβάνει θεωρητική προσέγγιση, εκπαιδευτικά παιχνίδια - φύλλα εργασίας και βιβλιογραφική ανασκόπηση. Βασικός σκοπός της έρευνας είναι η εμπεριστατωμένη εξέταση της επίδρασης του λογισμικού στην ποιοτική βελτίωση της διδασκαλίας των περιβαλλοντικών θεμάτων που εμπεριέχονται σε αυτό. Το εκπαιδευτικό λογισμικό εφαρμόστηκε σε μαθητές της Β’ και Γ’ τάξης Γυμνασίου ενώ αξιολογήθηκε από εκπαιδευτικούς μέσω της συμπλήρωσης ανώνυμων ερωτηματολογίων. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί ήταν θετικοί όσον αφορά στην υπολογιστική υποστήριξη της διδακτικής πράξης της Π.Ε. μέσω του συγκεκριμένου λογισμικού και ικανοποιημένοι από το περιεχόμενο, τα παιδαγωγικά και τεχνικά χαρακτηριστικά του.

thesis
Διδακτορική Διατριβή (EL)
Doctoral Dissertation (EN)

Διδασκαλία - Εποπτικά μέσα
Περιβαλλοντική εκπαίδευση
Computer-assisted instruction
Διαδραστικά πολυμέσα - Μελέτη και διδασκαλία
Environmental education
Διδασκαλία με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή
διδασκαλία
Ανάπτυξη λογισμικού
Interactive multimedia - Study and teaching
Teaching - Aids and devices
περιβαλλοντική εκπαίδευση

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2012


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.