Το κόστος υιοθέτησης ενός υγιεινού τρόπου διατροφής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Το κόστος υιοθέτησης ενός υγιεινού τρόπου διατροφής

Νικολοπούλου, Δροσερή

Στις μέρες μας ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού δεν ακολουθεί έναν υγιεινό τρόπο διατροφής. Παρόλο που προέρχονται από τις δυτικές χώρες όπου εκεί συναντάται έντονα η υιοθέτηση της Μεσογειακής διατροφής, παρατηρείται ότι τα άτομα προτιμούν την υιοθέτηση ξένων και ανθυγιεινών προτύπων διατροφής. Πολλοί είναι οι παράγοντες που ενθαρρύνουν τα άτομα να ακολουθήσουν την Μεσογειακή διατροφή όπως λόγοι υγείας και φυσικής κατάστασης. Από την άλλη μεριά, πολλά είναι τα εμπόδια που αποθαρρύνουν κάποιον να υιοθετήσει έναν υγιεινό τρόπο διατροφής. Ένας από τους σημαντικότερους λόγους που δεν είναι “φίλοι” της Μεσογειακής διατροφής είναι το κόστος αυτής. Για αυτό τον λόγο, η παρούσα εργασία προσπαθεί να ερευνήσει εάν όντως είναι υψηλό το κόστος υιοθέτησης υγιεινής διατροφής και κατά πόσο οι άνθρωποι ακολουθούν την Μεσογειακή διατροφή σήμερα. Η εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη την θεωρητική ανάλυση και την εμπειρική ανάλυση. Στο θεωρητικό μέρος γίνεται αναφορά αρχικά στην υπάρχουσα κατάσταση σχετικά με την υγιεινή διατροφή και το κόστος αυτής και έπειτα σε προηγούμενες εμπειρικές μελέτες που ασχολήθηκαν διεξοδικότερα με το θέμα αυτό. Στο εμπειρικό μέρος παρουσιάζονται η δειγματοληπτική έρευνα των 150 ερωτηματολογίων που διεξήχθη για την παρούσα εργασία και μετά από στατιστική ανάλυση των δεδομένων με το πρόγραμμα spss γίνεται διαγραμματική απεικόνιση, ανάλυση των αποτελεσμάτων αυτής και εκτίμηση των υποδειγμάτων παλινδρομήσεων που προέκυψαν από τα αποτελέσματα.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Κόστος και επίπεδο ζωής
Μεσογειακή δίαιτα
Mediterranean diet
Cost and standard of living
Τροφή
Food consumption
Κατανάλωση της

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2010-12-01


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.