Επίδραση της σύστασης της δίαιτας στην απώλεια βάρους και σύσταση σώματος υπέρβαρων και παχύσαρκων έφηβων κοριτσιών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Επίδραση της σύστασης της δίαιτας στην απώλεια βάρους και σύσταση σώματος υπέρβαρων και παχύσαρκων έφηβων κοριτσιών

Τζέμη, Πελαγία

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η μελέτη της επίδρασης της σύστασης της δίαιτας (δίαιτα χαμηλών υδατανθράκων vs. συμβατική υπόθερμιδική δίαιτα) στη σύσταση του σώματος, κατά την απώλεια βάρους υγιών παχύσαρκων εφήβων (κοριτσιών). Το δείγμα αποτέλεσαν 19 έφηβες, ηλικίας 10-17 ετών, που πληρούσαν τα κριτήρια που είχαν οριστεί από τους ερευνητές. Τα άτομα αυτά συμμετείχαν σε συνεδρίες με Διαιτολόγο ανά τακτά χρονικά διαστήματα όπου αξιολογούνταν η πορεία τους. Στην αρχή και το τέλος της παρέμβασης έγιναν οι σχετικές μετρήσεις σύστασης σώματος. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος ακολούθησε επανέλεγχος για άλλες 20 εβδομάδες. Και στις δυο ομάδες η μείωση του ποσοστού σωματικού λίπους ήταν στατιστικά σημαντική, με p-value=0,002 στην ομάδα που ακολουθούσε τη δίαιτα χαμηλού λίπους και με με p-value=0,035 στην ομάδα που ακολουθούσε τη δίαιτα χαμηλών υδατανθράκων. Οι μεταβολές στο σωματικό λίπος είναι υπολογισμένες σε γραμμάρια και σε μορφή ποσοστού και δε διαφέρουν στατιστικά σημαντικά μεταξύ τους με p-value 0,91 και 0,9, αντίστοιχα. Στην ομάδα χαμηλών υδατανθράκων παρατηρήθηκε μείωση στο σωματικό βάρος και στο δείκτη μάζας σώματος, με p- value 0,013 και 0,001, αντίστοιχα, ενώ στην ομάδα δίαιτας χαμηλού λίπους και υποθερμιδική η μεταβολή στο βάρος δεν ήταν στατιστικά σημαντική, με p-value=0,73 ενώ η μεταβολή στον δείκτη μάζας σώματος ήταν στατιστικά σημαντική, με p-value=0,17. Η μεταβολές του βάρους στις δύο ομάδες δεν διαφέρουν στατιστικά σημαντικά μεταξύ τους ( p-value=0,27) ενώ η μείωση του δείκτη μάζας σώματος ήταν στατιστικά σημαντικά μεγαλύτερη με p-value=0,048. Τα διατροφικά στοιχεία δεν έδειξαν στατιστικά σημαντικές διαφορές πριν και μετά την παρέμβαση και ανάμεσα στις 2 ομάδες. Στο σύνολό της η παρέμβαση ήταν επιτυχής και κλινικά δεν φαίνεται να υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στις 2 δίαιτες.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Obesity - In adolescence
Diet
Παχυσαρκία - Έφηβοι
Δίαιτα
Σύσταση σώματος - Έφηβοι
Body composition - Teenagers

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2008-11-07


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.