Διατροφικές συνήθειες και ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά σε τυχαίο δείγμα του πληθυσμού της Αττικής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Διατροφικές συνήθειες και ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά σε τυχαίο δείγμα του πληθυσμού της Αττικής

Μωραΐτη, Αθηνά

ΣΚΟΠΟΣ: Η διερεύνηση της επίδρασης ψυχοκοινωνικών χαρακτηριστικών στις διατροφικές συνήθειες ανδρών και γυναικών τυχαίου δείγματος του πληθυσμού της Αττικής. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ: Στην παρούσα εργασία συμμετείχαν 3042 άτομα (1514 άνδρες και 1528 γυναίκες) άνω των 18 ετών, κάτοικοι του νομού Αττικής. Οι διατροφικές συνήθειες μελετήθηκαν με ερωτηματολόγιο εβδομαδιαίας καταγραφής της συχνότητας κατανάλωσης των τροφίμων και αξιολογήθηκαν με τη βοήθεια ειδικού διατροφικού σκορ που αποτιμούσε την τήρηση της Μεσογειακής διατροφής (Med Diet Score κλίμακας 0 - 55). Η παρουσία καταθλιπτικών συμπτωμάτων εκτιμήθηκε με τη χρήση του προσαρμοσμένου για τον ελληνικό πληθυσμό ερωτηματολογίου Zung Depression Rating Scale (ZDRS), ενώ για την για την εκτίμηση του άγχους χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο Υ-1 του State-Trait Anxiety Inventory for Adults (STAI). Η επεξεργασία των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε το Student’s t-test, ο συντελεστής συσχέτισης Spearman και η Πολλαπλή Γραμμική Παλινδρόμηση. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Το ZDRS σκορ ήταν υψηλότερο στις γυναίκες συγκριτικά με τους άνδρες (37,72 ± 7,77 και 33,44 ± 6,73 αντίστοιχα, Ρ=0,028). Στην αδρή ανάλυση η παρουσία κατάθλιψης συσχετίστηκε με τις διατροφικές συνήθειες (r=0,17, Ρ=0,001), όταν όμως λήφθηκαν υπόψη διάφοροι άλλοι πιθανοί συγχυτικοί παράγοντες (ηλικία, φύλο, Δείκτης Μάζας Σώματος, μορφωτικό και οικονομικό επίπεδο, φυσική δραστηριότητα, κάπνισμα) τότε η σχέση των διατροφικών συνηθειών με την παρουσία κατάθλιψης εξασθένησε (Ρ=0,55). Αντίστοιχα, το συνολικό σκορ για το STAI Υ-1 δε διέφερε σημαντικά μεταξύ των δυο φύλων (40,25 ± 11,61 vs 41,94 ± 12,08, P=0,050). Επιπλέον, τόσο από την αδρή ανάλυση (r=0,07, 0,06), όσο και από την πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση (Ρ=0,35) δεν παρατηρούμε συσχέτιση μεταξύ άγχους και διατροφικών συνηθειών. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Σε ένα μεγάλο και αντιπροσωπευτικό δείγμα του ελληνικού αστικού πληθυσμού οι γυναίκες φαίνεται να παρουσιάζουν περισσότερα καταθλιπτικά συμπτώματα σε σχέση με τους άνδρες, ενώ δεν παρατηρείται διαφορά για το άγχος. Οι διατροφικές συνήθειες αρχικά μοιάζουν να συσχετίζονται με την κατάθλιψη, όταν όμως συνυπολογιστούν και άλλοι κοινωνικό – δημογραφικοί και συμπεριφοριστικοί παράγοντες τότε η σχέση αυτή παύει να έχει κλινική και διατροφική αξία. Από την άλλη, οι διατροφικές συνήθειες φαίνεται πως δε συσχετίζονται με το άγχος.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Food habits - Social aspects
Διατροφικές συνήθειες - Ψυχολογικές απόψεις
Food habits - Greece - Attica (Nome)
Διατροφικές συνήθειες - Κοινωνικές απόψεις
Food habits - Psychological aspects
Διατροφικές συνήθειες - Ελλάδα - Αττική (Νομός)

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2007-10-16


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.