Διατροφικές συνήθειες και ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά σε τυχαίο δείγμα του πληθυσμού της Αττικής

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2007 (EN)
Διατροφικές συνήθειες και ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά σε τυχαίο δείγμα του πληθυσμού της Αττικής

Μωραΐτη, Αθηνά

ΣΚΟΠΟΣ: Η διερεύνηση της επίδρασης ψυχοκοινωνικών χαρακτηριστικών στις διατροφικές συνήθειες ανδρών και γυναικών τυχαίου δείγματος του πληθυσμού της Αττικής. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ: Στην παρούσα εργασία συμμετείχαν 3042 άτομα (1514 άνδρες και 1528 γυναίκες) άνω των 18 ετών, κάτοικοι του νομού Αττικής. Οι διατροφικές συνήθειες μελετήθηκαν με ερωτηματολόγιο εβδομαδιαίας καταγραφής της συχνότητας κατανάλωσης των τροφίμων και αξιολογήθηκαν με τη βοήθεια ειδικού διατροφικού σκορ που αποτιμούσε την τήρηση της Μεσογειακής διατροφής (Med Diet Score κλίμακας 0 - 55). Η παρουσία καταθλιπτικών συμπτωμάτων εκτιμήθηκε με τη χρήση του προσαρμοσμένου για τον ελληνικό πληθυσμό ερωτηματολογίου Zung Depression Rating Scale (ZDRS), ενώ για την για την εκτίμηση του άγχους χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο Υ-1 του State-Trait Anxiety Inventory for Adults (STAI). Η επεξεργασία των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε το Student’s t-test, ο συντελεστής συσχέτισης Spearman και η Πολλαπλή Γραμμική Παλινδρόμηση. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Το ZDRS σκορ ήταν υψηλότερο στις γυναίκες συγκριτικά με τους άνδρες (37,72 ± 7,77 και 33,44 ± 6,73 αντίστοιχα, Ρ=0,028). Στην αδρή ανάλυση η παρουσία κατάθλιψης συσχετίστηκε με τις διατροφικές συνήθειες (r=0,17, Ρ=0,001), όταν όμως λήφθηκαν υπόψη διάφοροι άλλοι πιθανοί συγχυτικοί παράγοντες (ηλικία, φύλο, Δείκτης Μάζας Σώματος, μορφωτικό και οικονομικό επίπεδο, φυσική δραστηριότητα, κάπνισμα) τότε η σχέση των διατροφικών συνηθειών με την παρουσία κατάθλιψης εξασθένησε (Ρ=0,55). Αντίστοιχα, το συνολικό σκορ για το STAI Υ-1 δε διέφερε σημαντικά μεταξύ των δυο φύλων (40,25 ± 11,61 vs 41,94 ± 12,08, P=0,050). Επιπλέον, τόσο από την αδρή ανάλυση (r=0,07, 0,06), όσο και από την πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση (Ρ=0,35) δεν παρατηρούμε συσχέτιση μεταξύ άγχους και διατροφικών συνηθειών. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Σε ένα μεγάλο και αντιπροσωπευτικό δείγμα του ελληνικού αστικού πληθυσμού οι γυναίκες φαίνεται να παρουσιάζουν περισσότερα καταθλιπτικά συμπτώματα σε σχέση με τους άνδρες, ενώ δεν παρατηρείται διαφορά για το άγχος. Οι διατροφικές συνήθειες αρχικά μοιάζουν να συσχετίζονται με την κατάθλιψη, όταν όμως συνυπολογιστούν και άλλοι κοινωνικό – δημογραφικοί και συμπεριφοριστικοί παράγοντες τότε η σχέση αυτή παύει να έχει κλινική και διατροφική αξία. Από την άλλη, οι διατροφικές συνήθειες φαίνεται πως δε συσχετίζονται με το άγχος.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Food habits - Social aspects
Διατροφικές συνήθειες - Ψυχολογικές απόψεις
Food habits - Greece - Attica (Nome)
Διατροφικές συνήθειες - Κοινωνικές απόψεις
Food habits - Psychological aspects
Διατροφικές συνήθειες - Ελλάδα - Αττική (Νομός)

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2007-10-16


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)