Οργάνωση κέντρου διατροφικής υποστήριξης και διαιτολογίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Οργάνωση κέντρου διατροφικής υποστήριξης και διαιτολογίας

Μηνακάκη, Κωνσταντίνα

Η εργασίας μας αναφέρεται στον τρόπο οργάνωσης ενός νοσοκομειακού κέντρου διατροφικής υποστήριξης και διαιτολογίας ώστε αυτό να παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στους ασθενείς. Αναφερθήκαμε στο προσωπικό που πρέπει να επανδρώνει ένα τμήμα διατροφής, πως αυτό μπορεί να υπολογιστεί καθώς επίσης και πως θα γίνει ο προγραμματισμός αυτού του προσωπικού ώστε να εκτελούνται όλες οι απαραίτητες διεργασίες. Έγινε αναφορά στη διαχείριση υπηρεσιών διατροφής, πως αυτή πρέπει να γίνεται, ποιες είναι οι πολιτικές και οι διαδικασίες που τη διέπουν, την οργάνωσή της και τον ρόλο του διευθυντή τμήματος διατροφής. Επίσης παρουσιάζονται τρόποι αξιολόγησης και καταγραφής της διατροφικής κατάστασης των ασθενών καθώς και καταγραφή των προτύπων και κανονισμών που αφορούν την παροχή διατροφικής φροντίδας. Εξετάστηκε η χρησιμότητα λογισμικού και ηλεκτρονικών υπολογιστών ως προς τη χρησιμότητά τους στην παροχή διατροφικής φροντίδας. Επίσης αναφέρονται τα κρίσιμα σημεία που απαιτούν προσοχή σε σχέση με τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών τόσο για διατροφική παρέμβαση όσο και για το σχεδιασμό του μενού, διοικητικά καθήκοντα και προγραμματισμό εργασιών. Έγινε σύντομη αναφορά στην οικονομική αποδοτικότητα ενός τμήματος διατροφής , στις απαιτούμενες κτιριακές εγκαταστάσεις και υποδομές και τον απαιτούμενο εξοπλισμό. Τέλος αναφέρθηκαν κάποια προβλήματα που προκύπτουν από τη λειτουργία των διατροφικών μονάδων υποστήριξης του σήμερα και κάποιες πιθανές βελτιώσεις που θα έπρεπε να γίνουν στο μέλλον.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Διατροφή
Nutrition support centre
Nutrition
Κέντρο διατροφικής υποστήριξης

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2007-11-30


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.