Ο κοινωνικοοικονομικός ρόλος της εργαζόμενης γυναίκας στην τοπική ανάπτυξη του Δήμου Κονιστρών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Ο κοινωνικοοικονομικός ρόλος της εργαζόμενης γυναίκας στην τοπική ανάπτυξη του Δήμου Κονιστρών

Βαλσαμάκη, Μαρία

Στις εξελίξεις που πραγματοποιήθηκαν τόσο στο οικονομικό, όσο και στο κοινωνικό γίγνεσθαι του περασμένου αιώνα, και που πραγματοποιούνται ακόμα και σήμερα, η γυναίκα συνέβαλε και συνεχίζει να συμβάλλει θετικά. Γεγονός που έχει αντίκτυπο τόσο στην αγροτική, όσο και στην εθνική οικονομία. Η γυναίκα αποτελεί τη ψυχή και το μοχλό της οικογένειας, αλλά είναι και παράγοντας ανάπτυξης στις τοπικές κοινωνίες. Ο προηγούμενος αιώνας χαρακτηρίζεται από τη προσπάθεια και τους αγώνες των γυναικών για νομική ισότητα και κατοχύρωση των δικαιωμάτων τους στο κοινωνικοοικονομικό τομέα. Διάφορες διεθνείς συμβάσεις αλλά και νόμοι προς αυτή την κατεύθυνση έχουν κατά καιρούς ψηφιστεί αλλά μένουν ανενεργοί και ουσιαστικά ανύπαρκτοι. Ο αιώνας που διανύουμε προσδοκάται να επιφέρει θετικές αλλαγές για χάρη των γυναικών, αφού οι προοπτικές είναι καλύτερες σε σχέση με τον προηγούμενο αιώνα. Το μορφωτικό επίπεδο των γυναικών συνεχώς βελτιώνεται και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη συνεχή μείωση των απασχολούμενων στον πρωτογενή και στον δευτερογενή τομέα και την αύξηση της απασχόλησης στον τριτογενή τομέα της παραγωγής. Με την είσοδο της γυναίκας στην εργασία προέκυψαν νέοι ρόλοι και για τα δύο φύλα, τόσο στον οικογενειακό, όσο και στον εργασιακό χώρο. Για να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν και τα δύο φύλα στις νέες απαιτήσεις, είναι αναγκαία η βοήθεια διεθνών οργανισμών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εθνικών κυβερνήσεων με ειδικά προγράμματα και πολιτικές, που θα μπορούν να συνδυάσουν, όσο το δυνατό καλύτερα τον οικογενειακό και επαγγελματικό βίο. Η παρούσα εργασία αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος είναι το θεωρητικό και διακρίνεται σε πέντε κεφάλαια. Το 1ο κεφάλαιο αναφέρεται στην ιστορική εξέλιξη της εργαζόμενης γυναίκας και στους τρεις τομείς απασχόλησης. Με άλλα λόγια γνωστοποιείται η πορεία της γυναίκας στο χώρο της εργασίας. Το 2ο κεφάλαιο αναφέρεται στη νομική θέση της γυναίκας. Αρχικά γίνεται αναφορά στην εξελεγκτική πορεία της γυναίκας για την νομική της θέση και έπειτα αναφέρονται τα δικαιώματα των γυναικών σε διάφορους τομείς. Το 3ο κεφάλαιο αναφέρεται στο κοινωνικοοικονομικό ρόλο των γυναικών της υπαίθρου. Γίνεται αναφορά στο ρόλο της μέσα στον οικογενειακό και εργασιακό χώρο και για τη συμβολή της στην εθνική οικονομία. Στο 4ο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι ανισότητες των φύλων στον τομέα της εκπαίδευσης, στον τομέα της εργασίας και στο τομέα της οικονομίας. Στο 5ο κεφάλαιο σχολιάζονται διάφορα άρθρα που έχουν ασχοληθεί με το συγκεκριμένο θέμα. Το δεύτερο μέρος της εργασίας αποτελείται από το 6ο κεφάλαιο και το 7ο κεφάλαιο, τα συμπεράσματα και το παράρτημα. Το 6ο κεφάλαιο είναι το πειραματικό μέρος της εργασίας και περιλαμβάνει τα εμπειρικά αποτελέσματα της επιτόπιας έρευνας και αναφέρεται στο θεωρητικό μοντέλο των συσχετίσεων. Στο 7ο κεφάλαιο γίνεται ανάλυση και σχολιασμός των αποτελεσμάτων της έρευνας που διεξήχθην καθώς και ανάλυση των αποτελεσμάτων της περιγραφικής στατιστικής. Το κεφάλαιο «Συμπεράσματα» περιλαμβάνει το σκοπό εκπόνησης της παρούσας εργασίας και γίνεται μια σύντομη περιγραφή των όσων λέχθηκαν στο θεωρητικό αλλά και στο πρακτικό μέρος της εργασίας. Επίσης, αναφέρονται τα πλέον σημαντικά τελικά αποτελέσματα ως προς την οικονομική και κοινωνική θέση της γυναίκας. Τέλος, στο παράρτημα υπάρχουν πίνακες και διαγράμματα καθώς και φωτογραφικό υλικό, τα οποία αναφέρονται στο θέμα της εργασίας.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Γυναίκες - Επαγγελματική απασχόληση - Ελλάδα
Women - Employment - Economic aspects
Women - Employment - Social aspects
Women - Employment - Greece
Γυναίκες - Δικαιώματα - Ελλάδα
Women&apos
s rights - Greece
Γυναίκες - Επαγγελματική απασχόληση - Κοινωνικές απόψεις
Γυναίκες - Επαγγελματική απασχόληση - Οικονομικές απόψεις

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2007-11-08


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.