Διερεύνηση σεισμικής διακινδύνευσης στην περιοχή του Δ. Κηφισίας με τη χρήση λογισμικού HAZUS

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Διερεύνηση σεισμικής διακινδύνευσης στην περιοχή του Δ. Κηφισίας με τη χρήση λογισμικού HAZUS

Τεχνίτης, Γεώργιος

Η πρόβλεψη του βαθμού απωλειών, των στοιχείων υπό διακινδύνευση, στις επιδράσεις μια σεισμικής διέγερσης, είναι ένα από τα βασικά αντικείμενα έρευνας σήμερα. Οι επιπτώσεις ενός σεισμικού συμβάντος σε ανθρωπογενές περιβάλλον ποικίλουν και το εγχείρημα καθίσταται πολύ-επίπεδο. Σ’ αυτήν την εφαρμογή προσεγγίζονται αποκλειστικά οι άμεσες δομικές, και κατ’ επέκταση οικονομικές, απώλειες ενός σεισμικού σεναρίου. Η συλλογιστική της μεθόδου εκτίμησης σεισμικών απωλειών, βασίζεται στην παραδοχή ότι η Σεισμική Διακινδύνευση εξαρτάται από την Τρωτότητα και τον Σεισμικό Κίνδυνο. Την μέθοδο αυτή μετέρχεται και ενσωματώνει το πρόγραμμα HAZUS της FEMA (πολιτικής προστασίας της Αμερικής), ένα λογισμικό που σχεδιάστηκε να εκτελεί σεισμικά σενάρια εκτιμώντας και προσδιορίζοντας τόσο χωρικά όσο και ποσοτικά τις εν δυνάμει βλάβες. Στη παρουσίαση αυτή γίνεται μια προσπάθεια εφαρμογής του λογισμικού στην περιοχή του Δήμου Κηφισιάς. Αρχικός προσανατολισμός ήταν η εισαγωγή αυτούσιας της περιοχής και η προσομοίωση σεισμικών σεναρίων πάνω σε αυτή ωστόσο περιορισμοί και αποκλίσεις παρουσιαστήκαν, δεδομένου του ότι το HAZUS έχει σχεδιασθεί αποκλειστικά για χρήση εντός της Αμερικανικής Επικράτειας - τουλάχιστον σε ό,τι αφορά μέχρι και την τελευταία του έκδοση. Αυτό που τελικά επετεύχθει, ήταν η όσο το δυνατόν πιστότερη προσαρμογή των συνθηκών τυχαίας ενυπάρχουσας περιοχής του προγράμματος στα ελληνικά δεδομένα και η επιλογή ρεαλιστικών σεισμικών σεναρίων για την αποτίμηση απωλειών. Με γνώμονα την πλειάδα αβεβαιοτήτων που εσωκλείουν οι απαιτούμενες επιστημονικές έννοιες καθώς και τις -κατά βάση- απλοποιήσεις/ομαδοποιήσεις που μετέρχεται η μεθοδολογία του λογισμικού, καθίσταται προφανές πως πρόκειται για ένα εργαλείο και όχι για μια αυτόνομη μεθοδολογία προβλέψεων. Η μεθοδική χρήση και τα αποτελέσματα αυτού ωστόσο, δύνανται να υποβοηθήσουν ποικιλοτρόπως διαφορετικές ομάδες λήψεων αποφάσεων και έρευνας (Πολιτική Προστασία, ομάδες διαχείρισης κρίσεων, Μηχανικούς κ.α).

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Earthquake engineering
Σεισμοί - Καταστροφές - Ελλάδα - Αττική (Νομός) - Κηφισιά
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές - Λογισμικό - HAZUS
Computer software - HAZUS
Earthquakes - Economical aspects
Σεισμοί - Οικονομικές απόψεις
Earthquakes - Disasters - Greece - Attica (nome) - Kifisia
Σεισμοί και οικοδομική

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2007-10-25


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.