Ενεργειακή πρόσληψη και μεταβολές σωματικού βάρους κατά το θηλασμό

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Energy intake and weight change during lactation
Ενεργειακή πρόσληψη και μεταβολές σωματικού βάρους κατά το θηλασμό

Πάνου, Ιουλία

Η παρούσα μελέτη είναι η πρώτη που εκτίμησε την ενεργειακή πρόσληψη και τις μεταβολές βάρους ελληνίδων θηλάζουσων μητέρων για έξι μήνες μετά τον τοκετό. Σε αυτήν έλαβαν μέρος 53 υγιείς μητέρες που γέννησαν σε ιδιωτικά μαιευτήρια στην Αθήνα, υγιή νεογνά. Οι μητέρες είχαν μέση ηλικία 32,66  2,87 έτη. Το μεγαλύτερο ποσοστό γέννησε το πρώτο παιδί, είχε λάβει ανώτερη / ανώτατη εκπαίδευση, δεν κάπνιζε κατά το θηλασμό και είχε φυσιολογικό προ εγκυμοσύνης βάρος. 30 μητέρες θήλασαν έως τον 3ο μήνα και 13 έως τον 6ο. Η ενεργειακή τους πρόσληψη εκτιμήθηκε μέσω τριήμερων ημερολογίων καταγραφής τροφίμων, ενώ η ενεργειακή δαπάνη – χωρίς το κόστος θηλασμού – εκτιμήθηκε μέσω ενός σύντομου ερωτηματολογίου φυσικής δραστηριότητας. Η ημερήσια ενεργειακή πρόσληψη των μητέρων κυμάνθηκε περίπου μεταξύ των 1900-2200kcal (28-35 kcal/kg), ενώ δε διέφερε μεταξύ μετρήσεων (Ρ >0,05). Το 45-50% αυτής αντιστοιχούσε υδατάνθρακες, το 35-40% σε λιπαρά και το 12,5-13,5% σε πρωτείνες, ενώ οι μητέρες κατανάλωναν κατά μέσο όρο περίπου 6 γεύματα / ημέρα και 18 διαφορετικά τρόφιμα / 3 ημέρες. Επίσης, η ενεργειακή πρόσληψη συσχετίστηκε θετικά με το ενεργειακό ισοζύγιο και αρνητικά με τα βάρη κατά το θηλασμό, για όλο το εξάμηνο. Η ημερήσια ενεργειακή δαπάνη εκτιμήθηκε ότι ήταν περίπου 3100-3800kcal ή 45-56 kcal/kg. Οι μητέρες παρουσίασαν σημαντική απώλεια βάρους μόνο το πρώτο τρίμηνο θηλασμού κατά 1,35  2,36kg ή 1,96  3,68% (Ρ = 0,004) ή 0,45 kg/μήνα. Η απώλεια αυτή είναι σύμφωνη με την υπάρχουσα βιβλιογραφία. Η διαφορά του βάρους κατά το θηλασμό σε σχέση με το προ εγκυμοσύνης βάρος (Ρ = 0,000) και η απώλεια βάρους κατά το θηλασμό (r = -0,51, Ρ = 0,038) συσχετίστηκαν με την αύξηση του βάρους κατά την εγκυμοσύνη.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Θηλασμός - Διαιτολογικές απόψεις
Breastfeeding - Nutritional aspects

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2007-10-11


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.