Παροχή τραπεζικών υπηρεσιών στον καταναλωτή: σύγκριση δημοσίων και ιδιωτικών τραπεζών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Παροχή τραπεζικών υπηρεσιών στον καταναλωτή: σύγκριση δημοσίων και ιδιωτικών τραπεζών

Παπαναστασάτου, Ευσταθία

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της ποιότητας των τραπεζικών υπηρεσιών και ο εντοπισμός των διαφορών, στην ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν τόσο οι δημόσιες όσο και οι ιδιωτικές τράπεζες. Πιο συγκεκριμένα επιχειρείται ο εντοπισμός των σημαντικών πτυχών της ποιότητας των τραπεζικών υπηρεσιών που επηρεάζουν τις πεποιθήσεις των καταναλωτών για τα τραπεζικά ιδρύματα. Παράλληλα, πραγματοποιείται μια προσπάθεια ώστε να εντοπιστούν οι παράγοντες που διαφοροποιούν την ικανοποίηση των καταναλωτών σε σχέση με το ιδιοκτησιακό καθεστώς της τράπεζας που συνεργάζονται. Ταυτόχρονα, η μελέτη επιχείρησε να προσεγγίσει το βαθμό διείσδυσης των τραπεζικών υπηρεσιών διαδικτύου (internet banking) καθώς και τους σημαντικούς παράγοντες που οδηγούν σε διακοπή συνεργασίας με τους τραπεζικούς φορείς. Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού, πραγματοποιήθηκε έρευνα με τη βοήθεια ερωτηματολογίου. Το ερωτηματολόγιο δόθηκε σε τυχαίο δείγμα 300 ατόμων, κατοίκων των νοτίων προαστίων της Αττικής. Μέσω της ανάλυσης των μεταβλητών με τη βοήθεια της περιγραφικής στατιστικής και των γραμμικών παλινδρομήσεων προέκυψαν σημαντικά συμπεράσματα για τις σύγχρονες τραπεζικές υπηρεσίες. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας οι ιδιωτικές τράπεζες υπερτερούν έναντι των δημοσίων στα περισσότερα χαρακτηριστικά ποιότητας. Πιο συγκεκριμένα οι ιδιωτικές τράπεζες έλαβαν θετικότερη αξιολόγηση στα χαρακτηριστικά: εξυπηρέτηση, σύγχρονο περιβάλλον και εξασφάλιση, ενώ οι δημόσιες τράπεζες στο χαρακτηριστικό αξιοπιστία. Οι παράμετροι των επιβαρύνσεων και των αποδόσεων αξιολογήθηκαν αρνητικά τόσο στις δημόσιες όσο και στις ιδιωτικές τράπεζες.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες - Δημόσιες σχέσεις
Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες - Ποιοτικός έλεγχος
Τραπεζικές υπηρεσίες
δημόσιες
ιδιωτικές
Banks and banking - Quality control
Banks and banking - Public relations
τράπεζες
καταναλωτής

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2006


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.