Ο ρόλος της διαιτητικής πρόσληψης νατρίου στην εμφάνιση της υπονατριαιμίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Ο ρόλος της διαιτητικής πρόσληψης νατρίου στην εμφάνιση της υπονατριαιμίας

Κόλλια, Μαρία

Η αυξημένη βαρύτητα που έχει δοθεί στην επαρκή αναπλήρωση των υγρών που χάνονται μέσω του ιδρώτα κατά τη διάρκεια άσκησης(ACSM, 2000) μπορεί μεν να αποτρέπει την εμφάνιση αφυδάτωσης, ωστόσο είναι ανεπαρκής για την διατήρηση της ηλεκτρολυτικής ισορροπίας του οργανισμού και την αποφυγή άλλων δυσμενών καταστάσεων, όπως την εμφάνιση υπονατριαιμίας. Για το λόγο αυτό, πολλές έρευνες, στις μέρες μας, επικεντρώνονται στον προσδιορισμό της βέλτιστης ποσότητας ηλεκτρολυτών (και κυρίως του νατρίου) στα αθλητικά ποτά, που παράλληλα με την καλή κατάσταση υδάτωσης, θα είναι ικανή να συντηρήσει και την ηλεκτρολυτική ισορροπία του οργανισμού. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνηθεί η επίδραση της περιεκτικότητας νατρίου σε υγρά που καταναλώνονταν, κατά τη διάρκεια παρατεταμένης άσκησης σε θερμό περιβάλλον, σε ρυθμό ίσο με το ρυθμό εφίδρωσης.. Για το σκοπό αυτό 13 νέοι υγιείς άνδρες, μη προπονημένοι (ηλικίας: 24.6 ± 3.1 ys, ύψους: 178 ± 10 cm και βάρους: 78.3 ± 10.7 kg) πραγματοποίησαν ένα τρίωρο πρωτόκολλο άσκησης (30 min ποδήλατο, 30 min περπάτημα) σε θερμό περιβάλλον (30˚C), ένα σετ άρσεων γαστροκνημίων επί ακροστασία (8x30 επαναλήψεις) και ένα 45 min γρήγορης βάδισης σε κλίση (5.5 km/h, 12%), ενώ κατανάλωναν ένα από τα ποτά του πειράματος: HNa (δ/μα 6% γλυκόζης με 38 mmol/L Na), LNa (δ/μα 6% γλυκόζης με 24 mmol/L Na), Wat (μεταλλικό νερό συγκέντρωσης < 0.3 mmol/L) και Plac (απιονισμένο νερό με προσθετικά χρώματος και γεύσης). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα ποτά HNa και LNa κατάφεραν, το ίδιο αποτελεσματικά, να διατηρήσουν τα επίπεδα νατρίου στον ορό του αίματος σε αντίθεση με τo Plac και το Wat (p < 0.05) μειώνοντας έτσι την επίπτωση ήπιας υπονατριαιμίας (<135 mmol/L). Επίσης, δεν παρατηρήθηκαν διαφορές μεταξύ των HNa και LNa όσον αφορά την ωσμωτικότητα του ορού του αίματος. Κανένας από τους εθελοντές δεν εμφάνισε κάποιο κλινικό σύμπτωμα όπως ζαλάδα ή ναυτία. Συμπερασματικά, τα δεδομένα της παρούσας έρευνας υποδεικνύουν ότι η προσθήκη νατρίου στα αθλητικά ποτά είναι ωφέλιμη και ικανή να ελαχιστοποιήσει την εμφάνιση υπονατριαιμίας σε άσκηση παρατεταμένης διάρκειας, σε θερμό περιβάλλον, όταν η κατανάλωση υγρών εξισορροπεί τις απώλειες που συμβαίνουν μέσω του ιδρώτα, ενώ ποσότητα νατρίου ίση με 24 mmol/L στα αθλητικά ποτά φαίνεται να είναι επαρκής.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Hyponatremia
Υπονατριαιμία
Άσκηση - Φυσιολογικές απόψεις
Sports - Physiological aspects
Exercise - Physiology
Exercise - Physiological aspects
Αθλητισμός - Φυσιολογία

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2007-10-18


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.