Διατροφική σύγκριση μεταξύ Ελληνίδων και Βρετανίδων φοιτητριών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Διατροφική σύγκριση μεταξύ Ελληνίδων και Βρετανίδων φοιτητριών

Ζιάκου, Μαρία

Η βασική υπόθεση της μελέτης αυτής ήταν ό,τι υπάρχει διαφορά μεταξύ των διατροφικών προσλήψεων ενέργειας, μακροθρεπτικών και μικροθρεπτικών συστατικών των Ελληνίδων και Βρετανίδων φοιτητριών. Το δείγμα επιλέχθηκε τυχαία μεταξύ των φοιτητών του Πανεπιστημίου του Huddersfield, στη Μεγάλη Βρετανία καθώς και του Πανεπιστημίου Αθηνών, στην Ελλάδα και αποτελούνταν από εξήντα οχτώ προπτυχιακές και μεταπτυχιακές φοιτήτριες, 34 Ελληνίδες και 34 Βρετανίδες, ηλικίας 19-53 ετών. Η συλλογή των στοιχείων έγινε μέσω ενός διατροφικού φυλλαδίου, το οποίο περιελάμβανε ένα φύλλο πληροφοριών, ένα τετραήμερο ημερολόγιο καταγραφής τροφίμων και μία δήλωση συγκατάθεσης. Για την διατροφική ανάλυση των ημερολογίων χρησιμοποιήθηκε το «CompEat Pro», ενώ τα δεδομένα αναλύθηκαν με το «SPSS». Τα αποτελέσματα έδειξαν πως οι Βρετανίδες είχαν σημαντικά υψηλότερη ενεργειακή πρόσληψη, μεγαλύτερα ποσοστά συνεισφοράς λίπους, κορεσμένων λιπαρών οξέων, σακχάρων και αλκοόλ στην ενέργεια και ελαφρώς υψηλότερη πρόσληψη νατρίου σε σχέση με τις Ελληνίδες φοιτήτριες. Ακόμα, οι Ελληνίδες φοιτήτριες είχαν σημαντικά υψηλότερη πρόσληψη φυλλικού οξέος, μεγαλύτερα ποσοστά συνεισφοράς μονοακόρεστων λιπαρών οξέων στην ενέργεια και ελαφρώς υψηλότερη πρόσληψη βιταμίνης A εν συγκρίσει με τις Βρετανίδες φοιτήτριες. Επίσης, βρέθηκε πως Ελληνίδες και Βρετανίδες φοιτήτριες έχουν αυξημένες πιθανότητες να εμφανίσουν ανεπάρκεια σε ό,τι αφορά τη διατροφική πρόσληψη βιταμίνης Α, ενώ οι Βρετανίδες έχουν επιπλέον και πολύ αυξημένες πιθανότητες να εμφανίσουν ανεπάρκεια καλίου και σιδήρου. Παρά τις αλλαγές στα διατροφικά μοντέλα και των δύο ομάδων φοιτητριών, το Ελληνικό διατροφικό μοντέλο αποδείχτηκε πως ήταν πιο υγιεινό από το Βρετανικό, επομένως θα πρέπει να γίνει μέρος της διατροφικής παράδοσης των Βρετανών.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Διατροφικές συνήθειες - Ελλάδα
Διατροφικές συνήθειες - Μεγάλη Βρετανία
Food habits - Great Britain
Food habits - Greece

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2007-12-13


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.