Τυπολογία του Έλληνα πατέρα: ερευνητική προσέγγιση

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2004 (EN)
Τυπολογία του Έλληνα πατέρα: ερευνητική προσέγγιση

Βολιώτη, Μαριρένα

Είναι πλέον καιρός ο ρόλος του πατέρα να αρχίσει να θεωρείται ισάξιος με το ρόλο της μητέρας. Ακούγοντας τη λέξη πατέρας τις περισσότερες φορές μας έρχεται στο νου το πρόσωπο που βρίσκεται στην οικογένεια για να εξασφαλίζει μόνο τα υλικά αγαθά και να παρέχει στα μέλη της υλική ικανοποίηση. Για να υπάρξει όμως μια ολοκληρωμένη ανάπτυξη ενός παιδιού θα πρέπει να υπάρχει συμμετοχή και καθοδήγηση από την πλευρά και των δύο γονέων. Ο πατέρας είναι ένα κυρίαρχο και ανυπέρβλητης σημασίας πρόσωπο στη ζωή του κάθε παιδιού. Είναι το άτομο το οποίο δίνει τη ζωή και έπειτα αναλαμβάνει το ρόλο του καθοδηγητή, του δάσκαλου και παιδαγωγού, του φύλακα και προστάτη του παιδιού του. Είναι το πρόσωπο που σε άμεση συνεργασία με τη μητέρα προσπαθεί να μυήσει το παιδί στην πραγματική ζωή, να το διδάξει και να του μεταδώσει όλα τα απαραίτητα εφόδια, ώστε να μπορέσει στο μέλλον να σταθεί υπεύθυνα, ώριμα και αυτόνομα στη δική του ζωή. Σήμερα πλέον έχει αρχίσει να ανατρέπεται η άποψη ότι η ανατροφή και η διαπαιδαγώγηση του παιδιού ανήκει αποκλειστικά στο πρόσωπο της μητέρας. Ολοένα και περισσότερο ενδιαφέρον υπάρχει από την πλευρά των ερευνητών ανά τον κόσμο για τη διερεύνηση του ρόλου του πατέρα και για τις ευθύνες που οφείλει να αναλαμβάνει μέσα στην οικογένεια του όσον αφορά στα παιδιά του.Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσει τη συμμετοχή του Έλληνα πατέρα σε θέματα που αφορούν στην καθημερινότητα και στη φροντίδα του παιδιού. Πιο συγκεκριμένα, μελετάται το κατά πόσο οι πατέρες στις διάφορες περιοχές της Ελλάδας ασχολούνται με πρακτικές της καθημερινότητας συμπεριλαμβανομένης της φροντίδας του σπιτιού, με τη φροντίδα και την ανατροφή των παιδιών τους, εάν είναι εκφραστικοί απέναντι στα παιδιά τους και τους εκφράζουν τα συναισθήματα που νιώθουν γι’ αυτά και τι ενέργειες κάνουν για να αποδείξουν ότι νοιάζονται γι’ αυτά. Μέσα από όλα αυτά απώτερος σκοπός είναι να διαχωριστούν οι πατέρες σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα με τις συνήθειες τους και τη νοοτροπία τους, ώστε να ανακύψουν τα πρώτα χαρακτηριστικά της τυπολογίας των Ελλήνων πατέρων. Η εργασία απαρτίζεται από δύο μέρη, το θεωρητικό και το εμπειρικό-ερευνητικό μέρος. Το πρώτο μέρος αποτελείται από τρία κεφάλαια και στόχο έχει να παρουσιάσει τα κύρια γνωρίσματα και χαρακτηριστικά της οικογένειας, των γονιών, του πατέρα και της μητέρας και παράλληλα να αναφέρει τις έρευνες που έχουν γίνει σχετικά με την τυπολογία των πατέρων.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Family - Psychological aspects
Οικογένεια - Ψυχολογικές απόψεις
Πατέρες και παιδιά
Γονείς και παιδιά
Πατέρας
οικογένεια
Parent and child
Children - Family relationships
Οικογενειακές σχέσεις
γονιός
άνδρας
Fathers and children
ρόλος

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2004


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)