Διατροφικές Συνήθειες και η σχέση τους με Κοινωνικό-Δημογραφικά χαρακτηριστικά, σε τυχαία επιλεγμένο δείγμα του Ελληνικού πληθυσμού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Διατροφικές Συνήθειες και η σχέση τους με Κοινωνικό-Δημογραφικά χαρακτηριστικά, σε τυχαία επιλεγμένο δείγμα του Ελληνικού πληθυσμού

Αρβανίτη, Φωτεινή

Κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα έχουν παρατηρηθεί σημαντικές αλλαγές στις διατροφικές συνήθειες των Ελλήνων με αποτέλεσμα την αύξηση της εμφάνισης διατροφοεξαρτώμενων νοσημάτων όπως είναι τα καρδιαγγειακά νοσήματα, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία και ορισμένοι τύποι καρκίνου. Για το λόγο αυτό η αποτίμηση των διατροφικών συνηθειών των Ελλήνων αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Σκοπός της εργασία είναι να αποτιμήσει τις διατροφικές συνήθειες αντιπροσωπευτικού και τυχαία επιλεγμένου δείγματος ενηλίκων ανδρών και γυναικών του Ελληνικού πληθυσμού και να γίνει σύγκριση με τις συνιστώμενες διατροφικές οδηγίες που έχουν εκδοθεί για τον Ελληνικό πληθυσμό από το Υπουργείο Υγείας. Σε δείγμα 3042 ατόμων, εκ των οποίων τα 1514 είναι άνδρες και τα 1528 γυναίκες, της μελέτης «Αττικής», πραγματοποιήθηκε εκτίμηση των διατροφικών συνηθειών μέσω ερωτηματολογίου εβδομαδιαίας καταγραφής της συχνότητας κατανάλωσης των τροφίμων τον τελευταίο χρόνο, του μεγέθους της μερίδας καθώς και της μέσης κατανάλωσης του κάθε τροφίμου 10 χρόνια πριν. Η μελέτη «Αττική» είναι μια διαχρονική μελέτη παρακολούθησης δείγματος του γενικού πληθυσμού. Ο πληθυσμός της μελέτης αποτελεί το 40% του γενικού πληθυσμού (αντιπροσωπευτικό δείγμα) και απαρτίζεται από άτομα αστικών, ημιαστικών και αγροτικών περιοχών. Όπως προέκυψε από τα αποτελέσματα φαίνεται αυξημένη η κατανάλωση κόκκινου κρέατος με ταυτόχρονη μείωση της πρόσληψης πουλερικών και ψαριών, μειωμένη κατανάλωση γαλακτοκομικών προϊόντων καθώς επίσης και αυξημένη κατανάλωση γλυκών σε σχέση με τις συνιστώμενες προσλήψεις. Αντίθετα η κατανάλωση οσπρίων, φρούτων, λαχανικών, ελαιολάδου και δημητριακών φαίνεται ικανοποιητική σύμφωνα πάντα με τις συνιστώμενες προσλήψεις. Επίσης η πρόσληψη φρούτων, λαχανικών και δημητριακών βρίσκεται σε καλά επίπεδα συγκριτικά με την κατανάλωση που παρατηρείται στις περισσότερες Ευρωπαικές χώρες. Η μελέτη περιλάμβανε και εκτίμηση του σκορ της Μεσογειακής διατροφής το οποίο βρέθηκε σχετικά χαμηλό τόσο σε άνδρες όσο και σε γυναίκες ανεξαρτήτου κοινωνικοοικονομικού επιπέδου, ενώ είχε αντίστροφη σχέση με την ηλικία. Συμπερασματικά φαίνεται ότι ο Ελληνικός πληθυσμός διατηρεί αρκετά στοιχεία της Μεσογειακής διατροφής με ορισμένες αποκλίσεις που δείχνουν μια τάση υιοθέτησης Δυτικοποιημένου τρόπου διατροφής.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Διατροφή - Κοινωνικές απόψεις
Nutrition - Social aspects
Διατροφικές συνήθειες - Ελλάδα
Food habits - Greece

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2007-10-11


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.