Στάσεις και συμπεριφορές Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών σε γυμνάσια του Νομού Αττικής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Στάσεις και συμπεριφορές Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών σε γυμνάσια του Νομού Αττικής

Παπαδοπούλου, Μαγδαληνή
Κωστή, Δήμητρα

Η παρούσα πτυχιακή εργασία μας πραγματεύεται το θέμα των στάσεων και της συμπεριφοράς Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών στα πλαίσια του σχολικού πε¬ριβάλλοντος. Πρόκειται για μια έρευνα που στοχεύει να ερευνήσει αν και κατά πόσο υφί¬σταται η διαπολιτισμική εκπαίδευση στην ελληνική δευτεροβάθμια εκπαίδευση και πιο συγκεκριμένα στο ελληνικό γυμνάσιο. Η εν λόγω έρευνα τοπικά επικεντρώθηκε στο έβδομο διαμέρισμα του νομού Αττικής.Περιλαμβάνει μια προσπάθεια να γίνει κατανοητό πώς ο ‘Ελληνας μαθητής, αφε¬νός αντιμετωπίζει το γεγονός ότι συνυπάρχει με αλλοδαπούς μαθητές μέσα στο σχο¬λικό χώρο και πώς ο αλλοδαπός μαθητής, αφετέρου, κατανοεί και αντιμετωπίζει την συνύπαρξη με τους ‘Ελληνες μαθητές. Τέλος, μελετήθηκε η σχέση των Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών με τους καθηγητές τους.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Αποδημία και εποίκηση
Immigrants - Education - Greece
Emigration and immigration
Μετανάστες - Ελλάδα
Μετανάστες - Εκπαίδευση - Ελλάδα
Διαπολιτισμική εκπαίδευση - Ελλάδα
Immigrants - Greece
Multicultural education - Greece

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2004


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.