Στάσεις και συμπεριφορές Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών σε γυμνάσια του Νομού Αττικής

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2004 (EN)
Στάσεις και συμπεριφορές Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών σε γυμνάσια του Νομού Αττικής

Παπαδοπούλου, Μαγδαληνή
Κωστή, Δήμητρα

Η παρούσα πτυχιακή εργασία μας πραγματεύεται το θέμα των στάσεων και της συμπεριφοράς Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών στα πλαίσια του σχολικού πε¬ριβάλλοντος. Πρόκειται για μια έρευνα που στοχεύει να ερευνήσει αν και κατά πόσο υφί¬σταται η διαπολιτισμική εκπαίδευση στην ελληνική δευτεροβάθμια εκπαίδευση και πιο συγκεκριμένα στο ελληνικό γυμνάσιο. Η εν λόγω έρευνα τοπικά επικεντρώθηκε στο έβδομο διαμέρισμα του νομού Αττικής.Περιλαμβάνει μια προσπάθεια να γίνει κατανοητό πώς ο ‘Ελληνας μαθητής, αφε¬νός αντιμετωπίζει το γεγονός ότι συνυπάρχει με αλλοδαπούς μαθητές μέσα στο σχο¬λικό χώρο και πώς ο αλλοδαπός μαθητής, αφετέρου, κατανοεί και αντιμετωπίζει την συνύπαρξη με τους ‘Ελληνες μαθητές. Τέλος, μελετήθηκε η σχέση των Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών με τους καθηγητές τους.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Αποδημία και εποίκηση
Immigrants - Education - Greece
Emigration and immigration
Μετανάστες - Ελλάδα
Μετανάστες - Εκπαίδευση - Ελλάδα
Διαπολιτισμική εκπαίδευση - Ελλάδα
Immigrants - Greece
Multicultural education - Greece

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2004


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)