Αλλαγές στις διατροφικές συνήθειες και στα επίπεδα άσκησης μαθητών Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης δημοτικού μετά από ένα πρόγραμμα παρέμβασης Αγωγής Υγείας και Διατροφής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Αλλαγές στις διατροφικές συνήθειες και στα επίπεδα άσκησης μαθητών Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης δημοτικού μετά από ένα πρόγραμμα παρέμβασης Αγωγής Υγείας και Διατροφής

Χριστοδούλου, Σοφία

ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να εκτιμήσει την επίδραση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος αγωγής υγείας και διατροφής στις γνώσεις διατροφής και φυσικής δραστηριότητας, στη διαιτητική πρόσληψη και στα επίπεδα φυσικής δραστηριότητας παιδιών ηλικίας 11-12 ετών στην Κύπρο. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: Ο υπό μελέτη πληθυσμός επιλέχθηκε με τη μέθοδο της τυχαιοποίησης και περιλάμβανε 83 παιδιά (39 στην ομάδα παρέμβασης και 44 στην ομάδα ελέγχου), ηλικίας 11 ετών (5ης τάξης) από 2 ημιαστικά δημόσια δημοτικά σχολεία της επαρχίας Πάφου της Κύπρου. H παρέμβαση διήρκεσε 11 μήνες και περιλάμβανε εκπαίδευση παιδιών, γονέων και προσωπικού σχολικού κυλικείου. Για να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητά της αξιολογήθηκαν οι γνώσεις φυσικής δραστηριότητας και διατροφής, η διαιτητική πρόσληψη και τα επίπεδα φυσικής δραστηριότητας των παιδιών πριν και μετά την εφαρμογή της. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα παιδιά στην ομάδα παρέμβασης, σε σύγκριση με τα παιδιά στην ομάδα ελέγχου, σημείωσαν σημαντικά, μεγαλύτερη βελτίωση στις γνώσεις διατροφής και φυσικής δραστηριότητας (p<0.001) και μεγαλύτερη αύξηση της αυτοαναφερόμενης μέτριας προς έντονη φυσικής δραστηριότητας (0.58(T.Α 1.11) ώρες/ημέρα, έναντι -0.21(T.Α 1.05), p<0.002). Eπίσης, σύμφωνα με τις ανακλήσεις τροφής 24ώρου, τα παιδιά στην ομάδα παρέμβασης, σε σύγκριση με τα παιδιά στην ομάδα ελέγχου, ελάττωσαν σημαντικά το ποσοστό (%) της ενεργειακής πρόσληψης από το κορεσμένο λίπος (-1.12 (T.Α 2.97)%, έναντι 0.49 (T.Α 2.97)%, p=0.021), μείωσαν την κατανάλωση γλυκών και αναψυκτικών (-0.81 (3.03)μερίδες/ημέρα έναντι 0.63 (3.03), p=0.044) και αύξησαν κατά πολύ την κατανάλωση φρούτων (1.62 (T.Α 2.41) μερίδες/ημέρα, έναντι -0.15(T.Α 2.44), p=0.002) και λαχανικών (1.06(T.Α 1.17) μερίδες/ημέρα, έναντι -0.12(T.Α 1.18), p<0.001). ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η εκτίμηση του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού σχολικού προγράμματος έδειξε αποτελεσματικότητα στη βελτίωση γνώσεων διατροφής και φυσικής δραστηριότητας, στη διαιτητική πρόσληψη και στα επίπεδα φυσικής δραστηριότητας των μαθητών/τριών.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Διατροφικές συνήθειες - Παιδιά
Παιδιά - Διατροφή
Food habits - Children
Children - Nutrition

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2007-10-15


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.