Εφαρμογή προγράμματος διαχείρισης βάρους για υπέρβαρα και παχύσαρκα παιδιά

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Εφαρμογή προγράμματος διαχείρισης βάρους για υπέρβαρα και παχύσαρκα παιδιά

Μπαθρέλλου, Ειρήνη

Στόχος της παρούσας μελέτης ήταν να αξιολογηθεί ο ρόλος του γονέα στη διαχείριση του υπέρβαρου των παιδιών σε ένα πλαίσιο αυξημένης αυτοδιαχείρισης από τα παιδιά σε Μεσογειακό περιβάλλον. Προς αυτή την κατεύθυνση, αναπτύχθηκε ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα για τη διαχείριση του υπέρβαρου σε παιδιά ηλικίας 7-12 ετών, το οποίο στόχευε σε αλλαγές της συμπεριφοράς σε σχέση με τις διαιτητικές συνήθειες και τη σωματική δραστηριότητα. Το πρόγραμμα αποτελούταν από 12 ωριαίες συνεδρίες, διεξαγόμενες ανά εβδομάδα σε ατομικό επίπεδο. Τα πλέον καινοτόμα στοιχεία ήταν η εφαρμογή ενισχυτικών συνεδριών και η συστηματική εποπτεία των διαιτολόγων. Η αποτελεσματικότητα του προγράμματος αξιολογήθηκε με τη σύγκριση αφενός ενός ενεργά υποστηρικτικού ρόλου του γονέα έναντι ενός με τις ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής, αφετέρου με ομάδα ελέγχου που δεν δέχτηκε παρέμβαση και ομάδα που ακολούθησε τη συμβατική θεραπεία. Τα αποτελέσματα μέχρι τους 30 μήνες παρακολούθησης δεν έδειξαν διαφοροποίηση των δύο πειραματικών ομάδων ως προς την κύρια παράμετρο έκβασης και τις περισσότερες εκ των άλλων παραμέτρων. Το ποσοστό υπέρβαρου μειώθηκε στις δύο πειραματικές ομάδες κατά 6 μονάδες περίπου, διαφορά σημαντική σε σχέση με την αρχική κατάσταση και σε σχέση με την ομάδα που δεν δέχθηκε καμία παρέμβαση. Οι επιθυμητές αλλαγές σε παραμέτρους έκβασης σημειώθηκαν κυρίως κατά το διάστημα της εντατικής θεραπείας, υποδεικνύοντας την ανάγκη για μακροπρόθεσμες ή πιο εντατικές παρεμβάσεις για την αποτελεσματικότερη διαχείριση της παιδικής παχυσαρκίας.

thesis
Διδακτορική Διατριβή (EL)
Doctoral Dissertation (EN)

Παιδιά - Διατροφή
Διαχείριση βάρους - Παιδιά
Παχυσαρκία στα παιδιά
Children - Nutrition
Obesity in children
Weight management - Children

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2010-12-16


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.