Αγορά των σούπερ-μάρκετ: διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν την προσέλκυση των πελατών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Αγορά των σούπερ-μάρκετ: διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν την προσέλκυση των πελατών

Άϊλερς, Άννα Μάρθα

Σε κάθε οικονομία υπάρχουν τρεις οικονομικές μονάδες, οι καταναλωτές, οι επιχειρήσεις και το κράτος. Κάθε μια από αυτές τις οικονομικές μονάδες, έχει στόχους που θέλει να ικανοποιήσει, οι οποίοι είναι διαφορετικοί σε κάθε περίπτωση. Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις αποβλέπουν στη δημιουργία κέρδους, το κράτος στη μεγιστοποίηση της κοινωνικής ευημερίας και οι καταναλωτές στην κάλυψη των αναγκών τους.Λέγοντας καταναλωτή εννοούμε ένα άτομο το οποίο έχει τη δυνατότητα να επιλέξει προϊόντα και υπηρεσίες με βάση ένα δεδομένο εισόδημα που έχει στη διάθεση του. Το τμήμα του διαθέσιμου εισοδήματος που δεν αποταμιεύεται καλείται κατανάλωση.(Αγαπητός,2002)Στη συγκεκριμένη εργασία αντικείμενο μελέτης είναι η συμπεριφορά των καταναλωτών σε σχέση με τα σούπερ-μάρκετ. Λέγοντας σούπερ-μάρκετ, εννοούμε ένα αρκετά μεγάλο κατάστημα το οποίο έχει υψηλές πωλήσεις, χαμηλά περιθώρια κέρδους, χαμηλό κόστος λειτουργίας και πελάτες που εξυπηρετούνται συνήθως μόνοι τους. Τα προϊόντα που πωλούν συνήθως είναι τρόφιμα, είδη καθαριότητας και είδη περιποίησης σπιτιού. Τα σούπερ-μάρκετ, παρόλο που αντιμετωπίζουν ισχυρό ανταγωνισμό από νέες μορφές καταστημάτων, όπως είναι για παράδειγμα τα υπερκαταστήματα, συνεχίζουν να αποτελούν τα καταστήματα λιανικής από τα οποία ψωνίζουν περισσότερο οι καταναλωτές. (Kotler, 2000)Ακριβώς αυτή η υπεροχή των σούπερ-μάρκετ σε σχέση με τα υπόλοιπα καταστήματα λιανικής, καθώς και ο έντονος ανταγωνισμός που υπάρχει μεταξύ τους και που οξύνθηκε ακόμη περισσότερο με την είσοδο μεγάλων πολυεθνικών στο χώρο, κατά τις δεκαετίες του 1980 και του 1990, αποτέλεσαν τα κίνητρα για την εκπόνηση της συγκεκριμένης μελέτης.Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των προσδιοριστικών παραγόντων της συμπεριφοράς των καταναλωτών σε σχέση με τα σούπερ- μάρκετ. Με άλλα λόγια πρόκειται να διερευνηθούν οι παράγοντες εκείνοι, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι τόσο για το σούπερ-μάρκετ που θα επιλέξει ο καταναλωτής αρχικά όσο και για το αν θα παραμείνει πιστός σε αυτό το σούπερ-μάρκετ.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Consumer behavior
Σουπερμάρκετ
Σούπερ μάρκετ
προσέλκυση πελατών
Καταναλωτές
Supermarkets
Consumers
Καταναλωτική συμπεριφορά

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2006


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.