Αποτίμηση διατροφικών συνηθειών και κλινικών χαρακτηριστικών ηλικιωμένων ατόμων που κατοικoύν σε νήσους της Ελλάδας και την Κύπρο και συσχέτισή τους με τη γεωγραφία του τόπου: Επιδημιολογική Μελέτη MEDIS

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Αποτίμηση διατροφικών συνηθειών και κλινικών χαρακτηριστικών ηλικιωμένων ατόμων που κατοικoύν σε νήσους της Ελλάδας και την Κύπρο και συσχέτισή τους με τη γεωγραφία του τόπου: Επιδημιολογική Μελέτη MEDIS

Κατσαρού, Αλεξία

Σκοπό της παρούσας μελέτης αποτέλεσε η αποτίμηση και η διερεύνηση γεωγραφικής διαφοροποίησης των διατροφικών συνηθειών και του επιπολασμού κύριων παραγόντων καρδιαγγειακού κινδύνου σε ηλικιωμένους κατοίκους της νησιωτικής Ελλάδας και της Κύπρου, χωρίς κανένα προηγούμενο περιστατικό καρδιαγγειακής νόσου ή καρκίνου, και το πώς αυτές οι δύο παράμετροι συσχετίζονται μεταξύ τους. Κατά τη διάρκεια. των ετών 2005-2007, 1190 άνδρες και γυναίκες άνω των 65 ετών και μόνιμοι κάτοικοι νήσων της Ελλάδος και της Κύπρου συμμετείχαν στη μελέτη. Για τον προσδιορισμό υιοθέτησης του Μεσογειακού Προτύπου αναπτύχθηκε ένας ειδικός διατροφικός δείκτης, του οποίου το εύρος βαθμολογίας είναι 0-55 και μεγαλύτερες τιμές υποδηλώνουν υψηλότερο βαθμό υιοθέτησης. Επίσης, μεταξύ άλλων παραγόντων εκτιμήθηκε η παρουσία υπέρτασης, σακχαρώδη διαβήτη, υπερχοληστερολαιμίας και παχυσαρκίας, των βασικότερων παραγόντων, δηλαδή, καρδιαγγειακού κινδύνου. Η υψηλότερη υιοθέτηση βρέθηκε στη Ζάκυνθο και τη Λήμνο (64% και 63% αντίστοιχα), ενώ η χαμηλότερη στην Κρήτη (58%). Στην Κρήτη σημειώθηκαν τα υψηλότερα ποσοστά υπέρτασης, διαβήτη και υπερχοληστερολαιμίας (84%, 29% και 83% αντίστοιχα), ενώ στο Ιόνιο τα χαμηλότερα (58%, 17% και 46% αντίστοιχα). Την εικόνα της Κρήτης ακολουθεί το Αιγαίο (71%, 26% και 60% αντίστοιχα), ενώ την εικόνα του Ιονίου η Κύπρος (67%, 19% και 47% αντίστοιχα). Έτσι, για πρώτη φορά επιχειρήθηκε μία τέτοιου είδους έρευνα στους νησιώτες προγόνους μας. Η υιοθέτηση της παραδοσιακής Μεσογειακής Διατροφής αν και φαίνεται ικανοποιητική, δεν είναι στα αναμενόμενα υψηλά επίπεδα. Τα αυξημένα ποσοστά υπερχοληστερολαιμίας και υπέρτασης, με την Κρήτη να παίρνει το προβάδισμα, προκαλούνε προβληματισμό σχετικά με την αλλοίωση των διαιτητικών συνηθειών (και όχι μόνο) των προγόνων μας τα τελευταία χρόνια. Τέλος, στην ηλικία αυτή, συγκριτικά με ενήλικες Έλληνες, παρατηρείται εξομάλυνση του επιπολασμού του διαβήτη στα δύο φύλα, καθώς και αντιμετάθεση στον επιπολασμό υπερχοληστερολαιμίας και υπέρτασης με τις γυναίκες τώρα να παίρνουν το προβάδισμα.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Διατροφικές συνήθειες - Ηλικιωμένοι - Ελλάδα
Μεσογειακή δίαιτα
Διατροφικές συνήθειες - Ηλικιωμένοι - Κύπρος
Mediterranean diet
Food habits - Older people - Cyprus
Food habits - Older people - Greece

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2008-10-23


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.