Ανακύκλωση συσκευασιών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Ανακύκλωση συσκευασιών

Μπολώτη, Αναστασία
Σημαντηράκης, Ιωάννης

Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο μελέτης την ανακύκλωση συσκευασιών και πιο συγκεκριμένα την συμπεριφορά των φοιτητών του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου ως προς την ανακύκλωση συσκευασιών όπως αυτή γίνεται με το σύστημα μπλε κάδων.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Ανακύκλωση (Απόβλητα κλπ.)
Recycling (Waste, etc.)
Συσκευασία - Περιβαλλοντικές απόψεις
Packaging - Environmental aspects

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2011-11-04


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.