Σχέση μεταξύ των δεικτών εκτίμησης σωματικής σύστασης σε παιδιά και εφήβους

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2007 (EN)
Σχέση μεταξύ των δεικτών εκτίμησης σωματικής σύστασης σε παιδιά και εφήβους

Παπαδοπούλου, Μαρία

Η παιδική παχυσαρκία αποτελεί μείζον πρόβλημα υγείας της σύγχρονης κοινωνίας, καθώς τις τελευταίες δύο δεκαετίες η συχνότητα των υπέρβαρων και παχύσαρκων παιδιών έχει αυξηθεί σημαντικά. Σκοπός της παρούσης μελέτης είναι η σύγκριση των διαφόρων δεικτών αξιολόγησης της σωματικής σύστασης σε παιδιά και εφήβους, για να εξακριβωθεί αν σχετίζονται μεταξύ τους και πως. Ανθρωπομετρικές μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε 2000 περίπου παιδιά ηλικίας 6 έως 18 ετών σε σχολείο της Αττικής. Οι ανθρωπομετρήσεις περιελάμβαναν καταγραφή του ύψους και του βάρους, μέτρηση του πάχους των δερματοπτυχών και της περιφέρειας μέσης, καθώς επίσης και υπολογισμό του σωματικού λίπους με τη μέθοδο της βιοηλεκτικής εμπέδησης. Η στατιστική ανάλυση περιελάμβανε έλεγχο κανονικότητας του δείγματος και απλές συσχετίσεις των παραμέτρων. Όλες οι αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν στο σύνολο του δείγματος, ξεχωριστά σε αγόρια και κορίτσια, στα παιδιά ηλικίας 6 έως 9,9 ετών και στα παιδιά 10 έως 18 ετών. Οι μέσοι του δείκτη μάζας σώματος σε όλα τα αγόρια και όλα τα κορίτσια ( 19.70 και 20.27 Kg / m² ) παρουσίαζαν υψηλότερες τιμές σε σχέση με προϋπάρχουσες μελέτες για το λεκανοπέδιο της Αττικής. Το ύψος σχετιζόταν ισχυρά με το δείκτη μάζας σώματος σε όλα τα παιδιά (r = 0.608, p < 0.001, n = 1975). H συσχέτιση, όμως, αυτή βρέθηκε να μειώνεται όσο αυξανόταν η ηλικία (παιδιά ηλικίας 10-18 ετών: r = 0.346, p < 0.001, n = 1280). Eπίσης, το άθροισμα των τεσσάρων δερματοπτυχών σχετιζόταν πολύ ισχυρά με το δείκτη μάζας σώματος σε όλες τις ομάδες των παιδιών και οι δερματοπτυχές του υποπλάτιου (r = 0.847, p < 0.001 , n =1967) και του υπερλαγόνιου (r = 0.837, p < 0.001 , n = 1962) ήταν καλύτερες για την εκτίμηση της σωματικής σύστασης σε σχέση με αυτές του τρικεφάλου (r = 0.662, p < 0.001, n = 1966) και του δικεφάλου (r = 0.615, p < 0.001, n = 1967). Ακόμα, σε όλες τις ομάδες των παιδιών, η μεγαλύτερη συσχέτιση του δείκτη μάζας σώματος ήταν με την περιφέρεια μέσης (σε όλα τα κορίτσια: r = 0.935, p < 0.001, n = 966), όπως επίσης και η συσχέτιση του ποσοστού σωματικού λίπους από τη μέθοδο των δερματοπτυχών και της βιοηλεκτρικής εμπέδησης, η οποία βρέθηκε πολύ ισχυρή (όλα τα παιδιά: r = 0.841, p < 0.001, n = 1810). Χρησιμοποιήσαμε, επομένως, διάφορες μεθόδους για την εκτίμηση της σωματικής σύστασης των παιδιών σε σύγκριση κυρίως με το δείκτη μάζας σώματος και τα αποτελέσματα ήταν ποικίλλα. Ωστόσο, η εφαρμογή των μετρήσεων αυτών φαίνεται να είναι απαραίτητη για την πρόληψη, διάγνωση και αποκατάσταση της παιδικής παχυσαρκίας, η οποία τείνει στις μέρες μας να πάρει διαστάσεις επιδημίας. Απαιτείται, λοιπόν, μέριμνα από την πολιτεία, ώστε να ανατρέφει η κοινωνία μας υγιή παιδιά που θα μεγαλώνουν και θα εξελίσσονται σε υγιείς ενήλικες.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Παχυσαρκία στα παιδιά
Δείκτης Μάζας Σώματος
Obesity in children
Body composition

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2007-10-16


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)