Η εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα: ιστορική εξέλιξη και σύγχρονη πραγματικότητα

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2006 (EN)
Η εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα: ιστορική εξέλιξη και σύγχρονη πραγματικότητα

Καπαγιάννη, Φωτεινή

Η εκπαίδευση των ενηλίκων αποτελεί ένα πλατύτατο πεδίο, που περιλαμβάνει όλες εκείνες τις δραστηριότητες μέσα από τις οποίες άνθρωποι που θεωρούνται ενήλικες από την κοινωνία τους μαθαίνουν με τρόπο συστηματικό και οργανωμένο. Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό της την παρουσίαση του επιστημονικού πεδίου της Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην Ελλάδα, περιγράφοντας τόσο την εξελικτική της πορεία, όσο και την τωρινή της υπόσταση. Αρχικά, παρουσιάζεται η εξέλιξη της Εκπαίδευσης Ενηλίκων από τα τέλη του 1990 (οπότε και αναγνωρίστηκε διεθνώς η σημασία της), έως και σήμερα τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε ελληνικό επίπεδο. Στη συνέχεια, αναλύεται η έννοια και το περιεχόμενο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, καθώς και το θεσμικό πλαίσιο που τη διέπει, ενώ ταυτόχρονα υπογραμμίζεται ο σκοπός και οι αρχές της. Ακολούθως, γίνεται μία αναλυτική περιγραφή των φορέων της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και των προγραμμάτων που αυτοί περιλαμβάνουν. Επιπρόσθετα, εξετάζονται θέματα που αφορούν αποκλειστικά στον ενήλικο εκπαιδευόμενο, δηλαδή απεικονίζονται τα χαρακτηριστικά των ενήλικων εκπαιδευόμενων, οι τρόποι μάθησης που ο καθένας χρησιμοποιεί, καθώς και η μεθοδολογία της διδασκαλίας της Εκπαίδευσης των Ενηλίκων.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Adult learning - Greece
Continuing education - Greece
Εκπαίδευση ενηλίκων - Ελλάδα
Education - Greece
Συνεχιζόμενη εκπαίδευση - Ελλάδα
Εκπαίδευση - Ελλάδα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2006


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)