Ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτιας ζώνης: περιοχή μελέτης λιμνοθάλασσας BUTRINT, Ν.Δ. Αλβανία

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2007 (EN)
Ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτιας ζώνης: περιοχή μελέτης λιμνοθάλασσας BUTRINT, Ν.Δ. Αλβανία

Οικονόμου, Χριστίνα

H λιμνοθάλασσα Butrint στην Αλβανία, σύνδέεται με το Ιόνιο Πέλαγος με το φυσικό κανάλι Vivari.περιστοιχίζεται από την πεδιάδα Vurgu στο Βορρά, την οροσειρά Mile ανατολiικά την πεδιάδα Vrina στο νότο και την ορεινή χερσόνησο Ksamili στα δυτικα. Η λιμνοθάλασσα έχει έκταση 1600 εκτάρια και έχει, μέγιστο βάθος 21μ. Το κλίμα της περιοχής χαρακτηρίζεται ξηρό και ήπιο. Η περιοχή Butrint έχει μεγάλη αρχαιολογική και περιβαλλοντική αξία. Στη νοτιοδυτική ακτή της λιμνοθάλασσας υπάρχουν μνημεία της πόλης Buthrotum,ένα από τα σημαντικότερα θαλάσσια και εμπορικά κέντρα του αρχαίου κόσμου.Η περιοχή έχει πλούσια χλωρίδα και πανίδα. Οι κύριες κοινωνικοοικονομικές δραστηριότητες που συνδέονται με τη λιμνοθάλασσα είναι κυρίως τουρισμός, αλιεία και καλλιέργεια μυδιών. Κατά τη διάρκεια του καθεστώτος Enver Hoxha (η 1950-δεκαετία του '80), η γεωργική εκμετάλλευση της πεδιάδας Vurgu και η αναπόφευκτη ρύπανση των υδάτων της λιμνοθαλασσας λόγω της εντατικής χρήσης λιπασμάτων και φυτοφάρμακων που καταλήγουν στο εσωτερικό της λιμνοθάλασσας μέσω ενός δικτύου άρδευσης. Επιπλέον ο ανοξικός χαρακτήρας των υδάτων της λιμνοθάλασσας μειώνουν την ποιότητα και την ποσότητα των υδρόβιων οργανισμών. Η παρούσα εργασία βασισμένη σε διαθέσιμα βιογεωχημικά και κοινωνικοοικονομικα στοιχείο, χρησιμοποιεί την μεθοδολογία Κινητήριες δυνάμεις-πιέσεις-κατάσταση-αντίκτυπος-αντίδραση (DPSIR).

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Lagoons - Environmental aspects
Λιμνοθάλασσες - Οικολογία - Butrint (Αλβανία)
Lagoon ecology - Butrint (Albania)
Lagoon Butrint
Λινοθάλασσες - Περιβαλλοντικές απόψεις
Λιμνοθάλασσα Butrint

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2007-10-29


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)