Διαχρονική εξέλιξη του Δ.Μ.Σ. σε παιδιά γ΄ τάξης δημοτικού (1998 και 2005-2007) στο σύνολο της χώρας: απογραφική μελέτη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Διαχρονική εξέλιξη του Δ.Μ.Σ. σε παιδιά γ΄ τάξης δημοτικού (1998 και 2005-2007) στο σύνολο της χώρας: απογραφική μελέτη

Βαροτσής, Σπύρος

Η παιδική παχυσαρκία μπορεί σήμερα να χαρακτηριστεί ως παγκόσμια επιδημία σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO), καθώς ο επιπολασμός των υπέρβαρων και παχύσαρκων παιδιών αυξάνεται παγκοσμίως με πολύ ανησυχητικούς ρυθμούς. Η ανησυχητική αυτή αύξηση, είναι αποτέλεσμα της επίδρασης των γονιδίων σε συνδυασμό με τον σύγχρονο τρόπο ζωής. Το πρόβλημα αυτό φαίνεται από τις έρευνες, ότι επηρεάζει όχι μόνο στις αναπτυγμένες αλλά και στις αναπτυσσόμενες χώρες. Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της διαχρονικής εξέλιξης του Δείκτη Μάζας Σώματος, παιδιών Γ΄ τάξης Δημοτικού, ηλικίας 9 χρόνων, στο σύνολο της χώρας, κατά την διάρκεια των ετών 1998 και 2005-2007. Επίσης μελετά τις διαφοροποιήσεις οι οποίες παρατηρούνται στα ποσοστά των λιποβαρών, υπέρβαρων και παχύσαρκων παιδιών ανάλογα με το φύλο και τον τόπο διαμονής. Συνολικά μελετήθηκαν 205.406 παιδιά (105.022 αγόρια και 100.384 κορίτσια) ηλικίας 9 ετών, από όλες τις γεωγραφικές περιφέρειες της Ελλάδας. Σύμφωνα με τα πρόσφατα κριτήρια κατάταξης του IOTF, το έτος 2007 μόνο 53,3% των παιδιών είχαν βάρος μέσα στα φυσιολογικά όρια. Ο επιπολασμός των υπέρβαρων παιδιών ανερχόταν σε 26,6% (26,6% αγόρια και 26,7% κορίτσια) και των παχύσαρκων σε 11,7% (12,2% αγόρια και 11,2% κορίτσια). Παρατηρήθηκε αύξηση του επιπολασμού των υπέρβαρων και των παχύσαρκων παιδιών μεταξύ των ετών 1998 και 2007, με την ετήσια μεταβολή να ανέρχεται σε 0,46% και να είναι ίδια για τα υπέρβαρα και για τα παχύσαρκα παιδιά. Επίσης παρατηρήθηκαν μεγαλύτερα ποσοστά υπέρβαρων παιδιών στις αστικές σε σύγκριση με τις αγροτικές περιοχές σε όλα τα έτη της έρευνας εκτός του 1998 . Ο επιπολασμός των λιποβαρών παιδιών ανερχόταν σε 8,4%, με τα ποσοστά των λιποβαρών κοριτσιών να είναι υψηλότερα σε σύγκριση με τα ποσοστά των λιποβαρών αγοριών σε όλα τα έτη της έρευνας. Στην Ελλάδα παρατηρείται υψηλός επιπολασμός υπέρβαρων και παχύσαρκων παιδιών καθώς και μια τάση αύξησης των ποσοστών αυτών με την πάροδο των ετών. Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας κατατάσσουν την Ελλάδα στα υψηλότερα ποσοστά υπέρβαρων και παχύσαρκων παιδιών, σε Ευρωπαϊκό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο. Για τον λόγο αυτό κρίνεται επιτακτική η ανάγκη εφαρμογής προγραμμάτων πρόληψης και θεραπεία της παιδικής παχυσαρκίας στη χώρα μας.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Body Mass Index
Παχυσαρκία στα παιδιά
Σωματικό βάρος - Παιδιά
Δείκτης Μάζας Σώματος
Σύσταση σώματος - Παιδιά
Obesity in children
Body composition - Children
Body weight - Children

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2010-05-26


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.