Παράνομες μεταναστευτικές ροές στο ευρωμεσογειακό περιβάλλον και ανθρώπινη ασφάλεια

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
Παράνομες μεταναστευτικές ροές στο ευρωμεσογειακό περιβάλλον και ανθρώπινη ασφάλεια

Παπαμιχαλόπουλος, Δημήτρης

Στην εργασία αυτή θα αναφερθούμε, όπως μαρτυρά και ο τίτλος, στις παράνομες μεταναστευτικές ροές που λαμβάνουν χώρα στο ευρω-μεσογειακό περιβάλλον και τα ζητήματα της ανθρώπινης ασφάλειας που προκύπτουν. Η εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο, που περιλαμβάνει τα τέσσερα πρώτα κεφάλαια, έχει προέλθει από βιβλιογραφική έρευνα και μελέτη. Το δεύτερο από τη διεξαγωγή ποιοτικής έρευνας. Πιο αναλυτικά, το πρώτο κεφάλαιο είναι εισαγωγικό και ουσιαστικά σκοπός του είναι να μας εισάγει σε κάποιες έννοιες που θα είναι χρήσιμο να τις έχουμε κατά νου καθ’ όλη την έκταση του πονήματος. Αποτελεί δηλαδή το θεωρητικό υπόβαθρο της εργασίας για έννοιες που τίθενται στα επόμενα κεφάλαια και αφορούν το έθνος – κράτος, τη σημασία της εθνικής ταυτότητας σήμερα, αλλά και διαχρονικά κτλ. Στο δεύτερο κεφάλαιο, εστιάζουμε την προσοχή μας στην έννοια της ασφάλειας, τόσο της εθνικής, όσο και της ανθρώπινης. Ακόμη αναφερόμαστε σε δύο από τις σημαντικότερες σύγχρονες σχολές ασφάλειας και παρατηρούμε πώς εκείνες αντιλαμβάνονται το ζήτημα αυτό. Στη συνέχεια ασχολούμαστε με το θέμα της Ευρωμεσογειακής Συνεργασίας και βλέπουμε με ποιον τρόπο συνδέεται με τα ζητήματα ασφάλειας που προαναφέραμε και το μεταναστευτικό φαινόμενο με το οποίο ασχολούμαστε κατεξοχήν στα επόμενα κεφάλαια. Στο τρίτο κεφάλαιο κάνουμε μια αναδρομή στην εξέλιξη της Κοινοτικής νομοθεσίας από τις αρχές της δεκαετίας του ’80 έως σήμερα. Αναφερόμαστε στις αρχές της σύγχρονης Κοινής Μεταναστευτικής Πολιτικής, καθώς και στους βασικούς άξονες στους οποίους στηρίζεται. Ιδιαίτερα εξετάζονται τα ζητήματα και τα μέτρα που αφορούν την παράνομη μετανάστευση. Τέλος, βλέπουμε ποια είναι τα σημαντικότερα εμπόδια που μπαίνουν στο δρόμο για τη χάραξη μιας συνεκτικής και βιώσιμης ΚΜΠ. Στο τέταρτο κεφάλαιο μελετάμε τους δρόμους που ακολουθούν οι παράνομοι μετανάστες, κυρίως από την Αφρική, για να φτάσουν στις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου και ποιο συγκεκριμένα προς την Ισπανία, την Ιταλία και την Ελλάδα. Εν συνεχεία εξετάζουμε κάθε μία από τις χώρες αυτές ως προς τη μεταναστευτική τους πολιτική, το ζήτημα των παράνομων μεταναστών και αυτό των δικαιωμάτων τους. Το πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο ή ουσιαστικά δεύτερο μέρος της εργασίας, αφορά το ερευνητικό κομμάτι. Περιλαμβάνει τις συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν σε κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς φορείς, καθώς και τα συμπεράσματα που εκκλήθηκαν από αυτές. Παράλληλα γίνεται και μία σύγκριση των πληροφοριών που αποκτήθηκαν από την ποιοτική έρευνα με αυτές που αποκτήθηκαν από τη βιβλιογραφική.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Immigrants - Europe
Αποδημία και εποίκηση
Emigration and immigration
Αλλοδαποί
Παράνομοι - Ευρώπη
Μετανάστες - Ευρώπη
Southern
Illegal aliens - Europe
Νότια

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2009-10-20


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)