Ο ρόλος της μουσειακής εκπαίδευσης στο πλαίσιο των πολιτισμικών μαθημάτων και των πολιτιστικών δραστηριοτήτων των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών του τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
Ο ρόλος της μουσειακής εκπαίδευσης στο πλαίσιο των πολιτισμικών μαθημάτων και των πολιτιστικών δραστηριοτήτων των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών του τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας

Λιάκου, Ελένη Χρ.

Οι πολιτιστικές δραστηριότητες προωθούνται από τα Πανεπιστήμια καθώς αναγνωρίζεται η σημασία τους στην ακαδημαϊκή επίδοση των φοιτητών και ο ρόλος τους στην κοινωνικό-συναισθηματική τους ανάπτυξη. Η μουσειακή εκπαίδευση διαθέτει το πλεονέκτημα της άτυπης εκπαίδευσης. Η άτυπη εκπαίδευση δεν περιορίζεται, όπως η τυπική, από το πρόγραμμα σπουδών, το οποίο καθορίζει το περιεχόμενο των μαθημάτων, τους στόχους και τις μεθόδους διδασκαλίας. Σκοπός της έρευνας είναι να διερευνηθούν οι στάσεις και οι αντιλήψεις των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών για τις εκπαιδευτικές δυνατότητες του μουσείου στη διδασκαλία των πολιτισμικών μαθημάτων και να τονιστεί η σημασία τους στην εμβάθυνση θεμάτων που αφορούν στον πολιτισμό, στην ιστορία, στην τέχνη με ιδιαίτερη έμφαση στις εκπαιδευτικές επισκέψεις σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους. Αφετηρία θα αποτελέσει ο προσδιορισμός του ιδιαίτερου παιδαγωγικού χαρακτήρα του μουσείου, των χαρακτηριστικών της άτυπης μάθησης που ενθαρρύνει το μουσείο (σε αντίθεση με περιβάλλοντα επίσημης εκπαίδευσης, όπως το Πανεπιστήμιο), και των μορφών επικοινωνίας που αναπτύσσονται στο μουσείο. Έμφαση θα δοθεί σε διαδικασίες αξιολόγησης των εκπαιδευτικών επισκέψεων από τους ίδιους τους φοιτητές, στη διερεύνηση των αντιλήψεων και των ενδιαφερόντων τους για την καλύτερη προσέγγιση των πολιτισμικών μαθημάτων καθώς και στη διερεύνηση της σημασίας των πολιτιστικών δραστηριοτήτων των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών του τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Μουσεία - Εκπαιδευτικές απόψεις
Education
Μουσεία - Μελέτη και διδασκαλία (Ανώτερη)
Εκπαίδευση
Πνευματική καλλιέργεια
Culture
Museums - Study and teaching (Higher)

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2009-05-27


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)