Στάσεις και απόψεις εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με τη συμβολή διαφόρων μορφών τέχνης και πολιτισμού στην εφαρμογή του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.)

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2011 (EN)
Στάσεις και απόψεις εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με τη συμβολή διαφόρων μορφών τέχνης και πολιτισμού στην εφαρμογή του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.)

Φωτιάδη, Μαριάννα

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνηθούν οι στάσεις και οι απόψεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με τη συμβολή διαφόρων μορφών τέχνης και πολιτισμού ως παιδαγωγικά εργαλεία στην εφαρμογή του Σ.Ε.Π. Ως μορφές τέχνης και πολιτισμού είχαν ορισθεί τα εξής: α) θεατρικό παιχνίδι, β) μουσική - χορός, γ) κινηματογράφος, δ) ζωγραφική, ε) φωτογραφίες - γελοιογραφίες - κόμικς, στ) λογοτεχνία, ζ) λαϊκός πολιτισμός και η) εκπαιδευτικές επισκέψεις σε μουσεία - αρχαιολογικούς χώρους. Επιμέρους στόχοι είναι να διερευνηθούν:• Αν οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι μπορούν να αξιοποιηθούν διάφορες μορφές τέχνης και πολιτισμού ως παιδαγωγικά εργαλεία στην εφαρμογή του Σ.Ε.Π.• Αν οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν διάφορες μορφές τέχνης και πολιτισμού ως παιδαγωγικά εργαλεία στην εφαρμογή του Σ.Ε.Π.• Ποιες μορφές τέχνης και πολιτισμού χρησιμοποιούν και σε ποιο βαθμό;• Σε ποιο βαθμό πιστεύουν ότι οι στόχοι του Σ.Ε.Π. (αυτογνωσία – πληροφόρηση - λήψη απόφασης - μετάβαση) μπορούν να επιτευχθούν μέσα από τις διάφορες μορφές τέχνης και πολιτισμού; • Αν πρέπει να χρησιμοποιούνται διάφορες μορφές τέχνης και πολιτισμού ως παιδαγωγικά εργαλεία στην εφαρμογή του Σ.Ε.Π.;Η έρευνα διεξήχθη σε δείγμα 126 εκπαιδευτικών που εφαρμόζουν το Σ.Ε.Π. στη δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση του Νομού Αττικής. Τα αποτελέσματα εξήχθησαν από συλλογή δεδομένων μέσω κατάλληλα διαμορφωμένου ερωτηματολογίου. Η εφαρμογή του Σ.Ε.Π. αφορά την ανάπτυξη του επαγγελματικού τομέα της προσωπικότητας του ατόμου. Από την άλλη, η τέχνη και ο πολιτισμός συμβάλλει στην συνολική ανάπτυξη της προσωπικότητας. Συνεπώς, καθώς υπάρχει κοινός τόπος, ο Σ.Ε.Π. μπορεί και πρέπει να χρησιμοποιεί στοιχεία τέχνης καιπολιτισμού για την βέλτιστη εφαρμογή του.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Επαγγελματικός προσανατολισμός - Ελλάδα
Secondary
Art
Vocational guidance - Greece
Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός
Εκπαίδευση
Education
Μέση
δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Πνευματική καλλιέργεια
Culture
τέχνες
Τέχνη

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2011-05-13


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)