Νοημοσύνη, δημιουργικότητα και κίνητρα Ελλήνων σημαιοφόρων: μια ποιοτική διερεύνηση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Νοημοσύνη, δημιουργικότητα και κίνητρα Ελλήνων σημαιοφόρων: μια ποιοτική διερεύνηση

Σαμαρά, Νικολίνα

Η εργασία αφορά μια ποιοτική διερεύνηση στην οποία μελετήθηκαν σαράντα οκτώ Έλληνες σημαιοφόροι μαθητές μέσω της διαδικασίας συνεντεύξεων. Στις συνεντεύξεις αυτές οι αριστούχοι σημαιοφόροι μαθητές παραθέτουν τις απόψεις τους για το τι πιστεύουν πως είναι νοημοσύνη, για το πόσο δημιουργικοί είναι και πως εκφράζουν τη φαντασία τους και ποια ήταν τα κίνητρα και οι στόχοι που είχαν στο σχολείο προκειμένου να φτάσουν το άριστο. Σύμφωνα με τις απόψεις τους και βάση της βιβλιογραφίας έγινε η διεξαγωγή των αποτελεσμάτων για το κατά πόσο οι αριστούχοι αυτοί μαθητές διαθέτουν υψηλή νοημοσύνη, έντονη δημιουργικότητα και ισχυρά εσωτερικά κίνητρα, που όλα τα παραπάνω είναι χαρακτηριστικά χαρισματικότητας. Αυτό που προέκυψε μέσα από τις συνεντεύξεις είναι ότι οι Έλληνες σημαιοφόροι είναι αρκετά καλοί σε όλους τους παραπάνω τομείς αλλά δεν έχουν φτάσει ακόμα σε επίπεδο εξαιρετικών και μοναδικών ικανοτήτων που συνομήλικοί τους δεν μπορούν να καταφέρουν.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Δημιουργική σκέψη
Κίνητρα στην εκπαίδευση
Intellect
Motivation in education
Creative thinking
Νόηση

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2012-08-08


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.