Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τα απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τα απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)

Ψυχογυιού, Αναστασία

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Ρύπανση - Περιβαλλοντικές απόψεις
Ανακύκλωση (Απόβλητα κλπ.)
Refuse and refuse disposal
Recycling (Waste, etc.)
Απορρίμματα και διάθεση απορριμμάτων
Pollution - Environmental aspects

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2013-02-18


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.