Η εξυπηρέτηση και η επικοινωνία με τον πελάτη στην τραπεζική αγορά

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2006 (EN)
Η εξυπηρέτηση και η επικοινωνία με τον πελάτη στην τραπεζική αγορά

Τσιώλη, Κωνσταντίνα

Η συγκεκριμένη πτυχιακή μελέτη εξετάζει την σχέση που υπάρχει μεταξύ της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών (service quality) και των δημογραφικών στοιχείων, της ικανοποίησης και της τάσης αλλαγής τράπεζας χρησιμοποιώντας την λιανική ελληνική τραπεζική αγορά ως βάση. Επίσης, αντικείμενο μελέτης στην έρευνα αποτέλεσε η χρήση των νέων τεχνολογιών καθώς και η επίδραση κοινωνικών, οικονομικών και ποιοτικών παραγόντων στην τάση υιοθέτησης αυτών.Τα αποτελέσματα της έρευνας φανερώνουν ότι η ποιότητα των παρεχόμενων τραπεζικών υπηρεσιών αποτελεί την βάση της ικανοποίησης των πελατών αλλά και των συμπεριφορών που απορρέουν από αυτήν. Συγκεκριμένα η τάση της αλλαγής τράπεζας ενισχύεται από τις υψηλές επιβαρύνσεις στις συναλλαγές, την απουσία αισθήματος ασφάλειας στις συναλλαγές την έλλειψη αξιοπιστίας και την μη τήρηση υποσχέσεων. Η τάση υιοθέτησης του internet banking βρέθηκε να επηρεάζεται από την ύπαρξη μη επιπλέον επιβαρύνσεων, από την ευκολία χρήσης και από την προστασία προσωπικών δεδομένων.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες - Δημόσιες σχέσεις
Banks and banking - Greece
Banks and banking - Public relations
Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες - Ελλάδα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2006


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)