Μελέτη της μεταβολής των επιπέδων δεικτών φλεγμονής και μεταβολικών δεικτών μετά από ισοθερμιδική μερική αντικατάσταση του λίπους της διατροφής (ελαιόλαδο) με α-λινολενικό οξύ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Μελέτη της μεταβολής των επιπέδων δεικτών φλεγμονής και μεταβολικών δεικτών μετά από ισοθερμιδική μερική αντικατάσταση του λίπους της διατροφής (ελαιόλαδο) με α-λινολενικό οξύ

Βλασσόπουλος, Αντώνιος

Εισαγωγή: Η παχυσαρκία και τα καρδιαγγειακά νοσήματα μοιράζονται ένα κοινό φλεγμονώδες υπόβαθρο. Η διατροφή αποτελεί έναν από τους παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τη φλεγμονή αρνητικά ή θετικά. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνηθούν και να αξιολογηθούν τυχόν διαφορές στους δείκτες φλεγμονής, στο λιπιδαιμικό προφίλ και στη γλυκόζη, της επίδρασης του εμπλουτισμού της διατροφής με α-λινολενικό οξύ και μονοακόρεστα λιπαρά οξέα. Υλικό: 5 άντρες και 15 γυναίκες, υγιείς και με εύρος δείκτη μάζας σώματος 19,0-28,1 Kg/m2 και ηλικίας 18-37 ετών. Μεθοδολογία: Το δείγμα χωρίστηκε σε δυο ομάδες, ελαιολάδου και λινελαίου. Η κάθε παρέμβαση διήρκησε 6 εβδομάδες, με περίοδο ελεύθερη παρέμβασης ενδιάμεσα επίσης 6 εβδομάδων. Αιμοληψίες και αξιολογήσεις πραγματοποιήθηκαν στην αρχή και το τέλος κάθε παρέμβασης και προσδιορίστηκαν οι συγκεντρώσεις της αδιπονεκτίνης, της C- αντιδρώσας πρωτεΐνης (CRP), του παράγοντα νέκρωσης των όγκων α (TNF-α), καθώς και βιοχημικός έλεγχος. Αποτελέσματα: Ανάμεσα στις παρεμβάσεις δεν παρατηρήθηκε κάποια διαφορά στις συγκεντρώσεις του TNF-a (p=0,93) και της CRP (p=0,19). Στη συγκέντρωση της αδιπονεκτίνης παρατηρήθηκε μία διαφορά (p=0,10) εξαιτίας μείωσης των επιπέδων της στο τέλος της παρέμβασης με το ελαιόλαδο, επίδραση η οποία χάθηκε όταν λήφθηκαν υπόψη και οι αλλαγές στην διατροφή. Επιπλέον, στην παρέμβαση του λινελαίου παρατηρήθηκε μέιωση των συγκεντρώσεων ολικής και LDL χοληστερόλης (p=0,01 και p=0,01, αντίστοιχα). Συμπεράσματα: Καμία διαφορά στους δείκτες φλεγμονής δεν παρατηρήθηκε με τις δύο παρεμβάσεις, ενώ η πτώση των επιπέδων αδιπονεκτίνης στην παρέμβαση με το ελαιόλαδο αποδίδεται σε αλλαγές στην διατροφή, εκτός της παρέμβασης. Η παρέμβαση με το λινέλαιο εμφάνισε σαφή υπολιπιδαιμική δράση στους νορμολιπιδαιμικούς εθελοντές της παρούσας μελέτης.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Diseases - Nutritional aspects
Ελαιόλαδο - Διαιτολογικές απόψεις
Olive oil - Nutritional aspects
Α-λινολενικό οξύ
Ασθένειες - Διαιτολογικές απόψεις
A-linolenic acid
Αντιπονεκτίνη
Adiponectin

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2009-10-15


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.