Η ανακύκλωση του εντύπου χαρτιού στο Δήμο Παπάγου - Χολαργού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Η ανακύκλωση του εντύπου χαρτιού στο Δήμο Παπάγου - Χολαργού

Γιαταγάνα, Όλγα

Στην παρούσα εργασία εξετάστηκε η επίδραση διαφόρων παραγόντων ως προς τη συμμετοχή κατοίκων και επιχειρηματιών του δήμου Παπάγου – Χολαργού στο πρόγραμμα ανακύκλωσης εντύπου χαρτιού που προωθείται από το Δήμο. Γι’ αυτό το λόγο, πραγματοποιήθηκε έρευνα σε τυχαίο δείγμα 200 κατοίκων και 50 επιχειρηματιών, την περίοδο από τον Απρίλιο 2013 έως το Μάιο 2013. Τα εμπειρικά αποτελέσματα έδειξαν ότι η συμμετοχή στην ανακύκλωση επηρεάζεται από το φύλο, το εισόδημα, την περιβαλλοντική ενημέρωση, και τη γνώση του προγράμματος ανακύκλωσης. Παράλληλα εκτιμήθηκαν με την τεχνική των παλινδρομήσεων (γραμμικών πολλαπλών και λογιστικών) οι παράγοντες που επηρεάζουν το βαθμό ενημέρωσης των κατοίκων του Δήμου για περιβαλλοντικά θέματα, τη συχνότητα της πραγματοποιούμενης ανακύκλωσης, το πόσο εξοικειωμένοι είναι οι κάτοικοι και το πόσο ευχαριστημένοι είναι οι επιχειρηματίες από το πρόγραμμα ανακύκλωσης του Δήμου τους.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Χαρτί - Ανακύκλωση
Ανακύκλωση (Απόβλητα κλπ.)
Απορρίμματα και διάθεση απορριμμάτων - Ελλάδα - Αττική (Νομός) - Παπάγος
Waste paper - Recycling
Recycling (Waste, etc.)
Refuse and refuse disposal - Greece - Attica (Nome) - Papagos
Περιβάλλον - Προστασία
Environmental protection

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2013-07-16


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.