Βιώσιμη, τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη των περιοχών Μαριολάτας, Γραβιάς και Αμίκλειας των Νομών Φωκίδας και Φθιωτιδας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Βιώσιμη, τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη των περιοχών Μαριολάτας, Γραβιάς και Αμίκλειας των Νομών Φωκίδας και Φθιωτιδας

Ζαγγανάς, Ευθύμιος

Μέσω εμπειρικής προσέγγισης, η παρούσα μελέτη καταγράφει τα κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά των κατοίκων της Μαριολάτας, της Γραβιάς και της Αμφίκλειας. Εξετάζονται: το μορφωτικό και οικονομικό επίπεδό, οι απόψεις για τη βιωσιμότητα της περιοχής τους και η χρησιμότητα των έργων που έγιναν τα τελευταία 15 χρόνια και πόσο μπορούν να επηρεάσουν τη ζωή αλλά και το περιβάλλον στο οποίο ζουν. Βρέθηκε ότι οι κάτοικοι της περιοχής είναι σε μεγάλο βαθμό ικανοποιημένοι από την ανάπτυξη της περιφέρειάς τους, ειδικά τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια, με αποτέλεσμα να ζουν σε ένα βιώσιμο περιβάλλον κατάλληλο για την ευημερία τους αλλά και για την περαιτέρω βελτίωση των υπαρχόντων συνθηκών σε τομείς όπως ο τουρισμός και οι αγροτικές καλλιέργειες. Παράλληλα, οι ερωτηθέντες πιστεύουν ότι με τη βοήθεια των κοινοτήτων, αλλά και με δικές τους πρωτοβουλίες η περιοχές θα γνωρίσουν άνθιση σε κοινωνικό (μόρφωση), οικονομικό (αύξηση εισοδήματος) και πολιτιστικό (κατασκευή κτιρίων) επίπεδο.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Φθιώτιδα (Νομός) - Οικονομικές συνθήκες
Regional planning - Greece
Greece - Economic conditions
Fokida
Fthiotis
Sustainable development - Greece
Αειφορική ανάπτυξη - Ελλάδα
Φωκίδα (Νομός) - Οικονομικές συνθήκες
Περιφερειακός προγραμματισμός - Ελλάδα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2007-11-19


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.