Παράκτια γεωμορφολογική μελέτη της περιοχής Σχίνου, Αλεποχωρίου, Ψάθας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Παράκτια γεωμορφολογική μελέτη της περιοχής Σχίνου, Αλεποχωρίου, Ψάθας

Δουβετζέμη, Ειρήνη

Σκοπός της πτυχιακής αυτής μελέτης είναι η κατανόηση των γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών της παράκτιας περιοχής μεταξύ Σχίνου και Ψάθας του νομού Αττικής. Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε υπαίθρια παράκτια γεωμορφολογική χαρτογράφηση σε κλίμακα 1:5000 κατά τη διάρκεια της οποίας έγινε καταγραφή και αποτύπωση των παράκτιων γεωμορφών των γεωλογικών σχηματισμών και των τεκτονικών στοιχείων που αναπτύσσονται κατά μήκος της ακτογραμμής.Οι παράκτιες γεωμορφές διακρίθηκαν σε θαλάσσιας διάβρωσης, απόθεσης ενώ απεικονιστήκαν και οι ανθρωπογενείς επεμβάσεις. Για την απεικόνιση των γεωγραφικών – γεωλογικών και γεωλογικών χαρακτηριστικών της περιοχής δημιουργήθηκε μία βάση δεδομένων από αναλογικούς χάρτες διαφόρων κλιμάκων με τη χρήση του λογισμικού ARC GIS 9.Διαπιστώθηκε ότι ιδιαίτερο ρόλο στη διαμόρφωση της γεωμορφολογίας της περιοχής παίζει η άνοδος της στάθμης της θάλασσας κατά τη διάρκεια του Ολόκαινου και η τεκτονική δραστηριότητα που είναι ιδιαίτερα έντονη στην περιοχή του ανατολικού Κορινθιακού Κόλπου. Ορισμένα τμήματα της περιοχής μελέτης ανυψώνονται όπως δείχνουν ανυψωμένες ακτογραμμές (ανυψωμένες εγκοπές, ανυψωμένα beach rocks) ενώ υπάρχουν περιοχές που δείχνουν μια πρόσφατη βύθιση όπως η περιοχή της Μαυρολίμνης. Οι διαφοροποιήσεις αυτές οφείλονται στην πρόσφατη ενεργοποίηση του ρήγματος Σχίνου – Αλεποχωρίου – Ψάθας κατά τους σεισμούς που έπληξαν τον κόλπο των Αλκυονίδων το 1981.Η οικιστική δραστηριότητα στην περιοχή μελέτης παρουσιάζει σημαντική αύξηση κατά τις τελευταίες δεκαετίες και συνιστάται κυρίως από παραθεριστικές κατοικίες και εγκαταστάσεις όπως ενοικιαζόμενα δωμάτια, εστιατόρια και κέντρα αναψυχής.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Γεωλογία - Ελλάδα - Αττική (Νομός) - Ψάθα
Geology - Greece - Attica (Nome) - Psatha
Geology - Greece - Attica (Nome) - Schinos
Γεωλογία - Ελλάδα - Αττική (Νομός) - Σχίνος

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2006-06


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.