Μελέτη παραγόντων που καθορίζουν τη διατροφική συμπεριφορά σε δείγμα μαθητών στη Νότιο Ελλάδα (Αττική)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Μελέτη παραγόντων που καθορίζουν τη διατροφική συμπεριφορά σε δείγμα μαθητών στη Νότιο Ελλάδα (Αττική)

Πολυχρονοπούλου, Παναγιώτα

Στην εργασία αυτή θα γίνει μελέτη, μέσω ειδικών ερωτηματολογίων, πάνω στις διατροφικές συνήθειες των παιδιών σχολικής ηλικίας καθώς και στα αίτια που τις προκαλούν. Η έρευνα είναι επικεντρωμένη στη Νότια Ελλάδα και το αντιπροσωπευτικό δείγμα (μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης) ήταν από το Νομό Αττικής. Συνολικά μοιράστηκαν 2982 ερωτηματολόγια σε 66 δημοτικά σχολεία. Θα ακολουθήσει στατιστική μελέτη των δεδομένων που συλλέχθηκαν και το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα είναι η κατανόηση τόσο της διατροφικής συμπεριφοράς όσο και των αιτιών που την προκαλούν. Στα πλαίσια της ερευνητικής αυτής διατριβής θα γίνει μια βιβλιογραφική ανασκόπηση με κύριους άξονες: 1.την ανάλυση της παιδικής ηλικίας από ψυχο-σωματικής άποψης και του σύγχρονου τρόπου ζωής των παιδιών. 2.την εξέταση της συμπεριφοράς των παιδιών της σχολικής ηλικίας. 3.τις διατροφικές ανάγκες των παιδιών και τέλος 4.την ανάλυση των παραγόντων που επηρεάζουν την διατροφική συμπεριφορά των παιδιών.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Food habits - Children - Greece - Attica (Nome)
Διατροφικές συνήθειες - Παιδιά - Ελλάδα - Αττική (Νομός)

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2007-10-19


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.