Διατροφικές συνήθειες καταναλωτών και προτιμήσεις αγοράς: ανάλυση και αξιολόγηση αποτελεσμάτων δημοσκόπησης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Διατροφικές συνήθειες καταναλωτών και προτιμήσεις αγοράς: ανάλυση και αξιολόγηση αποτελεσμάτων δημοσκόπησης

Ζέρβας, Δημήτρης

Η μελέτη των διαιτητικών επιλογών του καταναλωτή, καθώς και των αντιλήψεων και στάσεών του αναφορικά με τη διατροφή και τα τρόφιμα, αποτελεί μείζονα συνιστώσα της ανάλυσης της καταναλωτικής συμπεριφοράς. Η παρούσα εργασία επιχειρεί να καταγράψει και να αξιολογήσει τις διαιτητικές συνήθειες δείγματος του Ελληνικού καταναλωτικού κοινού, σε επίπεδο νοικοκυριού. Παράλληλα, αποσκοπεί στην καταγραφή των γνώσεων, αντιλήψεων και στάσεων των καταναλωτών σχετικά με την υγιεινή διατροφή και την ασφάλεια των τροφίμων. Η δημοσκόπηση διενεργήθηκε με τη μέθοδο της τηλεφωνικής συνέντευξης σε τυχαίο δείγμα 1.200 νοικοκυριών, από διάφορα αστικά κέντρα της Ελλάδας, βάσει ερωτηματολογίου. Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν οτι οι διαιτητικές συνήθειες που ακολουθούνται σε πολλά νοικοκυριά του δείγματος αποκλίνουν από το πρότυπο της Μεσογειακής Διατροφής. Συγχρόνως, παρουσιάζεται έλλειμμα πληροφόρησης στη συντριπτική πλειονότητα των καταναλωτών σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν ισορροπημένη διατροφή. Οι τροφογενείς κίνδυνοι συγκεντρώνουν υψηλό ποσοστό των ανησυχιών των καταναλωτών σχετικά με τη διατροφή και τα τρόφιμα. Το ενδιαφέρον του καταναλωτή για την προμήθεια ασφαλών τροφίμων ενδεχομένως επηρεάζει και την επιλογή του καταστήματος από το οποίο θα προμηθευτεί τα τρόφιμα, θέτοντας ώς βασικότερα κριτήρια επιλογής την ποιότητα και την εμπιστοσύνη. Η επιλογή αυτή επηρεάζεται όμως και από τα υποκειμενικά κριτήρια, με τα οποία αρκετοί καταναλωτές φάνηκε να αντιλαμβάνονται και να αξιολογούν τόσο τις δυνητικές πηγές τροφογενών κινδύνων, όσο και τα μέτρα προστασίας από αυτούς. Από τα ευρήματα της παρούσας ερευνητικής μελέτης, διαφαίνεται η αναγκαιότητα για κάλυψη του κενού πληροφόρησης αναφορικά με την ασφάλεια των τροφίμων, καθώς και για τροποποίηση των διαιτητικών συνηθειών του μέσου καταναλωτή.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Τροφή - Μέτρα ασφαλείας
Consumer behavior
Διατροφικές συνήθειες
Food habits
Food - Safety measures
Καταναλωτική συμπεριφορά

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2007-10-15


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.