Κριτική αποτίμηση της κοινωνικής ένταξης των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία με ιδιαίτερη έμφαση στην ύπαιθρο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Κριτική αποτίμηση της κοινωνικής ένταξης των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία με ιδιαίτερη έμφαση στην ύπαιθρο

Μηλιώτης, Αθανάσιος

Η μαζική είσοδος των μεταναστών στην Ελλάδα ήταν αποτέλεσμα μιας σειράς παραγόντων, εσωτερικών και εξωτερικών, που έφτασαν στην κορύφωσή τους στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και στις αρχές της δεκαετίας του 1990, και που τη μετέτρεψαν σε χώρα υποδοχής μεταναστών. Στην πρώτη θέση μεταξύ αυτών, βρίσκεται η κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης που προκάλεσε αλυσιδωτές αντιδράσεις σε όλες τις χώρες της ανατολικής Ευρώπης αλλά και στις γειτονικές βαλκανικές με πρώτη απ’ όλες την Αλβανία. Παράλληλα, σε όλα αυτά θα πρέπει να συνυπολογίσουμε και την ιδιαίτερη γεωγραφική θέση της χώρας που αποτελεί σταυροδρόμι τριών ηπείρων με εκτεταμένα χερσαία και θαλάσσια σύνορα.Η μετανάστευση δε θα είχε πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις εάν ο κρατικός μηχανισμός δεν είχε καταληφθεί απροετοίμαστος. Η αμηχανία που επέδειξε ήταν χαρακτηριστική. Η ίδια στάση συνεχίστηκε για πολλά χρόνια, αφού το θεσμικό πλαίσιο για την υποδοχή και την κοινωνική ένταξη των μεταναστών υπολειπόταν των εξελίξεων ή οι υπηρεσίες που αναλάμβαναν την εφαρμογή του δεν είχαν την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή για να φέρουν σε πέρας την αποστολή τους. Ο νόμος 2910/2001, που αποτελεί το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, κατάφερε να βελτιώσει τη θέση των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία όμως δεν έλυσε όλα τους τα προβλήματα. Ο νέος νόμος, που αναμένεται, φιλοδοξεί να το καταφέρει. Ακόμα και αν γίνει αυτό, ήδη υπολειπόμαστε σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες του ευρωπαϊκού νότου που εμφανίζουν τα ίδια χαρακτηριστικά με την Ελλάδα σε ότι έχει να κάνει με τη μετανάστευση.Οι αλλοδαποί αποτελούν σύμφωνα με την απογραφή του πληθυσμού για το έτος 2001, το 7% περίπου του πληθυσμού της χώρας. Υπάρχουν όμως βάσιμες ενδείξεις ότι ο αριθμός τους είναι πολύ μεγαλύτερος. Η πλειοψηφία των αλλοδαπών αποτελείται από τους Αλβανούς αφού το ποσοστό τους είναι άνω του 50%. Σύμφωνα με τα στοιχεία του μεγαλύτερου ασφαλιστικού ταμείου της χώρας (Ι.Κ.Α), οι αλλοδαποί αποτελούν το 14% των ασφαλισμένων σε αυτό. Το μεγαλύτερο ποσοστό τους είναι άνδρες όμως υπάρχουν διαφορές στην αναλογία των δύο φύλων ανάλογα με την εθνικότητα τους. Στον αγροτικό χώρο είναι εγκατεστημένο το 18.6% των αλλοδαπών και οι κυριότερες δραστηριότητές τους εκεί, είναι η γεωργία και οι κατασκευές.Η παρουσία των μεταναστών είχε σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία ξενοφοβικών στάσεων από μεγάλη μερίδα του ελληνικού πληθυσμού. Τα κυριότερα ξενοφοβικά στερεότυπα, αφορούν τον υπερβολικό αριθμό των αλλοδαπών που προκαλεί οικονομικό ανταγωνισμό με τους ημεδαπούς και τους υψηλούς δείκτες εγκληματικότητας που εμφανίζουν. Τα στερεότυπα αυτά δεν είναι αυθαίρετα, αλλά παρόλα αυτά η καλλιέργειά τους υποβοηθήθηκε από την ανυπαρξία στη διαχείριση του μεταναστευτικού προβλήματος και από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε). Το θετικό όμως είναι, πως τα ξενοφοβικά στερεότυπα περιορίζονται αν και δεν αναμένεται να εξαλειφθούν καθώς οι Έλληνες αποδίδουν μεγάλη σημασία στην έννοια του κράτους ενώ φαίνεται να συνδέουν την έλευση των μεταναστών με την αρνητική πλευρά της παγκοσμιοποίησης. Στην ελληνική ύπαιθρο, οι εμπειρικές έρευνες δείχνουν ότι οι κάτοικοι της εμφανίζουν ξενοφοβικές στάσεις σε μεγαλύτερο ποσοστό απ’ ότι οι κάτοικοι των πόλεων. Παρόλα αυτά, η αίσθηση που υπάρχει, είναι πως οι αλλοδαποί έχουν προσαρμοστεί καλύτερα στον αγροτικό χώρο και συνεργάζονται καλύτερα με τους Έλληνες. Ειδικότερα για την εγκληματικότητα των αλλοδαπών, θα πρέπει να πούμε πως τα ποσοστά που δίνονται στη δημοσιότητα από επίσημες κρατικές υπηρεσίες, δείχνουν ότι στο σύνολο των εγκλημάτων εμφανίζουν μειωμένη συμμετοχή αναλογικά με τον πληθυσμό τους στη χώρα. Δε συμβαίνει όμως το ίδιο με συγκεκριμένες κατηγορίες σοβαρών εγκλημάτων όπως οι ανθρωποκτονίες, οι βιασμοί, οι ληστείες, οι κλοπές. Τα μεγάλα ποσοστά συμμετοχής που εμφανίζουν, προβληματίζουν. Ο προβληματισμός αυτός γίνεται εντονότερος όσο η κοινωνική ένταξή τους προχωρά και παράλληλα οι δείκτες της εγκληματικότητας που εμφανίζουν, αυξάνονται αντί να μειώνονται. Στον αγροτικό χώρο , παρά την έλλειψη στατιστικών στοιχείων, υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις ότι οι δείκτες εγκληματικότητας που εμφανίζουν είναι μειωμένοι. Το μεταναστευτικό πρόβλημα είναι σύνθετο. Προβλήματα και μάλιστα σοβαρά υπήρξαν όλα αυτά τα χρόνια. Εκτός από αυτά θα πρέπει να συνυπολογιστούν και άλλα προβλήματα που μπορούν να προκύψουν ώστε να δοθούν άμεσα λύσεις. Το κράτος, παρά την υποβάθμιση του ρόλου του τα τελευταία χρόνια, θα πρέπει να εξακολουθεί να αποτελεί το φορέα που θα φέρει την κύρια ευθύνη για τη ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν την είσοδο, την παραμονή και την κοινωνική ένταξη των μεταναστών.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Αποδημία και εποίκηση
Emigration and immigration
Μετανάστες - Ελλάδα
Immigrants - Greece

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2005-09


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.