Αστικά στερεά απόβλητα στην πόλη της Λεμεσού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Αστικά στερεά απόβλητα στην πόλη της Λεμεσού

Σουρμελή, Παναγιώτα

To πρόβλημα των αστικών στερεών αποβλήτων συγκεντρώνει όλο και περισσότερη προσοχή τα τελευταία χρόνια καθώς οι πολίτες συνειδητοποιούν ότι όλο και περισσότερα σκουπίδια παραμένουν στο δρόμο, χωρίς να συμμαζεύονται προκαλώντας δυσφορία , περιβαλλοντική ρύπανση και προβλήματα υγείας. Αν και οι κυβερνήσεις υιοθετούν κάποια μέτρα διαχείρισης, οι στοίβες των αποβλήτων, φαίνονται να πολλαπλασιάζονται μέρα με τη μέρα. Σε μια εποχή όπου οι δημοτικοί προϋπολογισμοί μειώνονται, το πρόβλημα γίνεται όλο και πιο έντονο εκτός και αν διαφορετικές προσεγγίσεις αναπτυχθούν. Σε μεγαλύτερο βαθμό ο προσωπικός παράγοντας και η συμμετοχή φαίνεται να είναι κλειδί στις δραστηριότητες διαχείρισης αποβλήτων περιλαμβάνοντας τη συλλογή, μεταφορά, εναπόθεση, ανακύκλωση και κομποστοποίηση. Ξεκινώντας στην εργασία, στο πρώτο κεφάλαιο αναλύθηκαν οι επιπτώσεις των αστικών στερεών αποβλήτων στο φυσικό και ανθρώπινο περιβάλλον και εξετάστηκε η κοινωνική διάσταση του θέματος. Το ακανθώδες θέμα για την κοινωνία είναι και η ανάλυση του σε αυτό το κεφάλαιο πιστεύω ότι δίνει ένα ισχυρό έναυσμα για την εκδίπλωση της υπόλοιπης έρευνας. Στο δεύτερο κεφάλαιο συγγράφονται αναλυτικά οι τύποι των στερεών αποβλήτων και των αστικών στερεών αποβλήτων. Επίσης γίνεται μια αναφορά στα επικίνδυνα αστικά στερεά απόβλητα. Επίσης κατηγοριοποιούνται οι πηγές των στερεών αστικών αποβλήτων. Στο δεύτερο μέρος αυτού του κεφαλαίου, αναλύονται τα χαρακτηριστικά των αστικών στερεών αποβλήτων. Η ανάλυση έγινε με βάση τρεις παραμέτρους: η πρώτη είναι τα χαρακτηριστικά των αποβλήτων, η δεύτερη η χημική σύστασή τους και η τρίτη τα βιολογικά χαρακτηριστικά. Αυτό ήταν το πρώτο μέρος του βιβλιογραφικού κομματιού της εργασίας. Το δεύτερο μέρος επικεντρώνεται στις πολιτικές διαχείρισης του θέματος των αστικών στερεών αποβλήτων. Αφού λοιπόν έχουν αναλυθεί τα εισαγωγικά βασικά στοιχεία του θέματος, η εργασία προχώρησε στην εξέταση των πολιτικών διαχείρισης. Σ’ αυτό το κεφάλαιο, γίνεται πρώτα μια γενική θεώρηση της διαχείρισης όπου τα κυριότερα στάδια, αναφέρονται περιληπτικά. Αργότερα περιγράφονται αναλυτικά τα διάφορα στάδια με βάση τη σειρά προτεραιότητας τους στη διαδικασία της διαχείρισης. Έτσι, αρχικά περιγράφεται η παραγωγή των αποβλήτων και ο τρόπος διαχείρισης των αποβλήτων στην πηγή τους, και στη συνέχεια από κοινού περιγράφονται τα στάδια της συλλογής και μεταφοράς, ως αλληλένδετα στάδια της διαδικασίας διαχείρισης. Στη συνέχεια του ίδιου κεφαλαίου αναλύεται η θερμική επεξεργασία των αποβλήτων, οι μέθοδοι, τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Και η κομποστοποίηση ως μέθοδος διαχείρισης εξετάζεται διεξοδικά και βγαίνουν διάφορα συμπεράσματα ως προς την καταλληλότητα για εφαρμογή αυτής της μεθόδου ανακύκλωσης. Ως τελικό κεφάλαιο των γενικών θεωρητικών αναφορών παρατίθεται η εδαφική διάθεση των στερεών αστικών αποβλήτων, που είναι και το τελικό στάδιο σε οποιαδήποτε πολιτική διαχείρισης απορριμμάτων. Μετά από τις γενικές πληροφορίες η εργασία μεταβαίνει στο θέμα των αστικών στερεών αποβλήτων στην υπό εξέταση περιοχή, στην περιοχή της Λεμεσού. Δίνονται κάποιες γενικές πληροφορίες για την πόλη της Λεμεσού . Έπειτα παρατίθεται η συνέντευξη η οποία ήταν και η κύρια πηγή πληροφοριών στην έρευνα. Κάποιο πίνακες οι οποίοι προβάλλονται, δίνουν χρήσιμα ποσοτικά στοιχεία για την κατάσταση των στερεών αστικών αποβλήτων στο δήμο Λεμεσού και στην ευρύτερη περιοχή της Κύπρου. Το δεύτερο μέρος της πτυχιακής είναι η έρευνα πεδίου δηλαδή η ανάλυση του ερωτηματολογίου. Στην αρχή γίνεται μια μεθοδολογική προσέγγιση του θέματος. Στη συνέχεια περιγράφονται τα ποσοστά των απαντήσεων στις ερωτήσεις και τα αντίστοιχα διαγράμματά τους. Όσον αφορά τις συσχετίσεις μεταξύ των ερωτήσεων, ως βασικές συσχετίσεις πήραμε το φύλο, το εισόδημα και την ηλικία με όλες τις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου. Επίσης συσχετίσεις έγιναν και με ερωτήσεις η οποίες μας έδωσαν υλικό για την διαπίστωση ενδιαφέροντων συμπερασμάτων.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Ανακύκλωση (Απόβλητα κλπ.)
Refuse and refuse disposal
Απορρίμματα και διάθεση απορριμμάτων - Διαχείριση - Κύπρος - Λεμεσός
Recycling (Waste, etc.)
Refuse and refuse disposal - Cyprus - Lemesos
Βιομηχανικά απόβλητα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2006-09


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.