Άχρηστα εν οίκω, χρήσιμα στην τέχνη: ένα ταξίδι στον κόσμο των εικαστικών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Άχρηστα εν οίκω, χρήσιμα στην τέχνη: ένα ταξίδι στον κόσμο των εικαστικών

Παπαδοπούλου, Θεοδοσία

Η συγκεκριμένη έρευνα αποτυπώνει τους προβληματισμούς για μια εναλλακτική εκπαίδευση μέσω της τέχνης, που έχει πολλά να προσφέρει σε όλα τα μέλη της ομάδας (δάσκαλους και μαθητές), αλλά και στην κοινότητα. Μέσα από δύο εικαστικές δράσεις, διερευνήθηκαν οι τρόποι, με τους οποίους οι μαθητές μπορούν να αναπτύξουν δεξιότητες, να συλλέξουν πληροφορίες και γνώσεις, χρησιμοποιώντας ερευνητικά στοιχεία ώστε να εξελιχθούν ως προσωπικότητες και ως άνθρωποι. Η πρώτη δράση (κατασκευή χαρτιού), λειτούργησε διερευνητικά, και έδωσε τη δυνατότητα να εξοικειωθούν οι μαθητές με τον τρόπο αντιμετώπισης των εργασιών, τη συλλογή τόσο τεχνικών όσο και γνωστικών πληροφοριών, τη σύνδεση με τις αισθήσεις, την εύνομη κατανομή του χρόνου, αλλά και την αντιμετώπιση της δράσης ως παιχνίδι. Η δεύτερη δράση (κατασκευή γλυπτών), αποτελούσε το κατεξοχήν ερευνητικό ενδιαφέρον, για την στάση των μαθητών σε θέματα κατασκευών φυσικού μεγέθους. Η ομάδα (μαθητές και δάσκαλοι) λειτούργησε με μεγάλη συνέπεια και σε πνεύμα συνεργασίας. Ανέπτυξε και εξέλιξε δεξιότητες, γνώσεις και κριτική στάση. Απόλαυσε τις διαδικασίες των δράσεων, τόσο κατά την διάρκεια όσο και κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων. Στις αξιολογήσεις, το βάρος έπεσε κατά κύριο λόγο στη δεύτερη δράση, πράγμα που σημαίνει ότι έγινε αντιληπτή η σπουδαιότητά της, σε επίπεδο γνωστικών, συναισθηματικών, κοινωνικών και αισθητικών διεργασιών. Οι μαθητές, δουλεύοντας πάνω στα παλιά τους ρούχα, αποδέχθηκαν και συμφιλιώθηκαν, σε ασυνείδητο επίπεδο, με την εικόνα του εαυτού. Στο θέμα της ανακύκλωσης, οι μαθητές κατάλαβαν πως τα περισσότερα αντικείμενα της καθημερινότητας μπορούν να ανακυκλωθούν με τη βοήθεια των εικαστικών εργαλείων, της φαντασίας, του παιχνιδιού και της συνεργασίας.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

καλές τέχνες
τέχνη
Ανακύκλωση (Απόβλητα κλπ.)
Διεπιστημονική προσέγγιση στην εκπαίδευση
Recycling (Waste, etc.)
Art - Study and teaching
Interdisciplinary approach in education
Ανακύκλωση
Τέχνη - Μελέτη και διδασκαλία

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2011-05-18


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.